தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி 1642020 (Post No.7837)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7835

Date uploaded in London – 16 April 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

குறுக்கே

1.—(6) – மணிமேகலைக்குக் கிடைத்த பாத்திரம்; எடுக்க எடுக்க குறையாது உணவளிக்கும் கலம்.

5. – (5) இலங்கையில் பிரபலமான பெயர்; சுருக்கம் பாலு; திரைப்பட டைரக்டர் பாலு மகேந்திராவின் முதல் பெயர்

8. -(4)- தமிழில் அரிமா

9.– (2) தமிழில் பகலவன்

10. (4)  திருடன்; களவு செய்பவன்

கீழே

1. – (8) திரவுபதிக்குக் கிடைத்த பாத்திரம்; எடுக்க எடுக்க குறையாது உணவளிக்கும் கலம்.

2.– (5) – இந்தியாவின் தென் கோடி மாநிலம்

3.– (4) பர்மாவின் தலைநகர்

4.–(6)- சிதம்பரம் அருகிலுள்ள சதுப்பு நிலக்காடுகள் ; படகு சவாரி செய்யலாம்; கடல் வரை செல்லலாம்

6.–(5)- ராணுவங்கள் அமைக்கும் தாக்குதலமைப்புக்கள்

7. – ஆண்டுதோறும் பல இடங்களில் நடக்கும். நடனம் நாடகம், நாட்டுப்புற இசை, ஆடல், பாடல் அனைத்தும் நிகழும்

XXXXXX

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: