தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி2642020 (Post No.7886)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7886

Date uploaded in London – 26 April 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

குறுக்கே

1.—6 எழுத்துக்கள் — தமிழ்நாட்டின் வட எல்லை

4.– 2–குன்று / வலமிருந்து இடம் செல்க

5. – 3–இந்தியாவின் தேசீய மலர்

8. – 3– பிறவா யாக்கைப் பெரியோன் / வலமிருந்து இடம் செல்க

9. -2– பாட்டி சொல்லுவாள்; பேரன் கேட்பான்

10. – 3- 1000 ஆண்டுக்கு முன் இவன் எழுதாத சப்ஜெக்டே இல்லை. இவன் ஒரு மன்னன்

11. – 4- – சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி மூன்றையும் இவ்வாறு அழைக்கிறார் ஒரு புலவர்

கீழே

1.–7–செங்கல்பட்டுக்கு அருகிலுள்ள புகழ்பெற்ற பறவைகள் சரணாலயம்

2. –4– வியாசம் என்று சொல்லுவர் ; ஒரு பொருள் குறித்து பத்திரிக்கைகளிலும் பரீட்சையிலும் எழுதுவது

3.ம  — 7– மீனாட்சி தேவியின் தந்தை; கொடியில் மலை பொறித்தவர்

6. – 5– குருட்டுத்தனமாக தலைவனை பின்பற்றுவோரை இந்த மிருகத்தின் பெயரை சொல்லி திட்டுவார்கள்

7.– 5– இப்போது கம்போடியா என்று பெயர்

12.-  8– கொங்கு நாட்டில் ஓடா நிலை கோட்டை கட்டியவர் ; கிழக்கிந்தியக் கம்பெனிக்கு எதிர்க்க போர்க்கொடி தூக்கிய வீரர் / கீழிருந்து மேல் செல்க.

–SUBHAM–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: