மர்பி விதி – Murphy’s Law! (Post No.7995)

 Dr John Paul Stapp

WRITTEN BY S NAGARAJAN                                    

Post No.7995

Date uploaded in London – – – 18 May 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

மர்பி விதி தொடரில் உள்ள கட்டுரைகளில் இது முதலாவது கட்டுரை!

மர்பி விதி – Murphy’s Law!

ச.நாகராஜன்

எட்வர்ட் மர்பி (Edward A. Murphy) என்பவர் 1949இல் எட்வர்ட்ஸ் ஏர் ஃபோர்ஸ் பேஸில் (Edwards Air Force Bae in 1949 at North Base) பணியாற்றி வந்த ஒரு எஞ்சினியர்.

அவர் கண்டுபிடித்த விதி தான் மர்பி லா எனப்படுகிறது : If anything can go wrong, It will!

ஒரு நாள் அவரின் கீழ் பணி புரிந்த ஜூனியர் டெக்னீஷியன் ட்ரான்ஸ்ட்யூஸர் ஒன்று தவறாக இணைப்புக் கொடுக்கப்பட்டிருப்பதைப் பார்த்தார்.  அந்த தவறைப் பார்த்த மர்பி, “அதை எப்படியேனும் தவறாகச் செய்ய வேண்டுமானால் அவர் அந்த வழியைக் கண்டுபிடிப்பார்” (If there is anyway to do it wrong, he ‘ll find it.”) என்று கமெண்ட் செய்தார். டாக்டர் ஜான் பால் ஸ்டாப் (Dr John Paul Stapp) என்பவரும் அந்த ப்ராஜெக்டில் பணியாற்றி வந்தார்.

 Dr John Paul Stapp

மர்பியின் இந்த வார்த்தைகளை அவர் உடனே குறித்து வைத்துக் கொண்டார். எங்கும் தவறு நடப்பது சகஜம் தான் என்பதால் அவர் இதை வைத்து ஒரு  விதியை உருவாக்கினார். அதை மர்பி விதி என்று அழைத்தார்.

If anything can go wrong, it will என்ற மர்பி விதி உருவானது.

பின்னால் ஒரு பத்திரிகையாளர் கூட்டத்தில் நிருபர்கள் அவரை எப்படி விபத்துக்களைத் தவிர்க்கிறீர்கள் என்று கேட்ட போது அவர் தாங்கள் மர்பி விதியைக் கடைப்பிடிப்பதாகக் கூறினார். இந்த வார்த்தை உடனே பரவியது.

மர்பி விதி உலகெங்கும் பிரபலமானது.

மர்பி விதி அனைவருக்கும் பிடித்துப் போகவே இதன் பல் வேறு ரூபங்கள் உருவாக ஆரம்பித்தன.

ஒவ்வொரு துறைக்கும் ஒரு மர்பி விதி உருவாக ஆரம்பித்தது.

நூற்றுக் கணக்கில் மர்பி விதியும் அதன் உப விதிகளும் இன்று உலகில் பரவலாக பேசப்படுகின்றன.

சில விதிகளை இங்கே பார்க்கலாம்:

Nothing is as easy as it looks.


Everything takes longer than you think.

Anything that can go wrong will go wrong.

If there is a possibility of several things going wrong, the one that will cause the most damage will be the one to go wrong.

Corollary: If there is a worse time for something to go wrong, it will happen then.

If anything simply cannot go wrong, it will anyway.

If you perceive that there are four possible ways in which a procedure can go wrong, and circumvent these, then a fifth way, unprepared for, will promptly develop.

Left to themselves, things tend to go from bad to worse.


If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something.


Nature always sides with the hidden flaw.


Mother nature is a bitch.


It is impossible to make anything foolproof because fools are so ingenious.


Whenever you set out to do something, something else must be done first.


Every solution breeds new problems.


Murphy’s Law of Research: Enough research will tend to support your theory.


Murphy’s Law of Copiers: The legibility of a copy is inversely proportional to its importance.

Murphy’s Law of the Open Road: When there is a very long road upon which there is a one- way bridge placed at random, and there are only two cars on that road, it follows that: (1) the two cars are going in opposite directions, and (2) they will always meet at the bridge.

Murphy’s Law of Thermodynamics: Things get worse under pressure.


The Murphy Philosophy: Smile . . . tomorrow will be worse.


Quantization Revision of Murphy’s Laws: Everything goes wrong all at once.

 Murphy’s Constant: Matter will be damaged in direct proportion to its value

 Murphy’s Corollaries

Left to themselves, things tend to go from bad to worse.


It is impossible to make anything foolproof because fools are so ingenious.

Law of the Perversity of Nature (Mrs. Murphy’s Corollary): You cannot successfully determine beforehand which side of the bread to butter.

Corollary (Jenning): The chance of the bread falling with the buttered side down is directly proportional to the cost of the carpet.

• If we lose much by having things go wrong, take all possible care.

• If we have nothing to lose by change, relax.


• If we have everything to gain by change, relax.


• If it doesn’t matter, it does not matter.

இப்படி மர்பி விதி போல பல விதிகள் உள்ளன. அடுத்து அவற்றையும் ஒரு பார்வை பார்த்து விடுவோம்.

tags — மர்பி விதி-1, Murphy ‘s Law

****

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: