போஜ மன்னனுக்கு நடந்த மூளை அறுவைச் சிகிச்சை! (Post No.8221)

WRITTEN BY S NAGARAJAN                     

Post No. 8221

Date uploaded in London – – –22 June 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

போஜ மன்னனுக்கு நடந்த மூளை அறுவைச் சிகிச்சை!

ச.நாகராஜன்

போஜ பிரபந்தம் என்னும் நூல் தரும் சுவையான தகவல் ஒன்று இரு பிராமணர்கள் போஜ மன்னனுக்கு மூளை அறுவைச் சிகிச்சை செய்ததைக் கூறுகிறது.

11ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த நூலாக போஜ பிரபந்தம் கருதப்படுகிறது.

ஆட்சிக்கு வரும் முன்னர் போஜ ராஜனுக்கு மூளையில் ஒரு கட்டி வந்து அடிக்கடி வரும் தலைவலியினால் அவன் பெரிதும் வருந்தினான்.

உஜ்ஜயினி நகரத்தைச் சேர்ந்த இரண்டு பிராமணர்கள் இதை அறிந்தனர். உஜ்ஜயினியிலேயே சிறந்த அறுவைச் சிகிச்சை நிபுணர்களாக அவர்கள் திகழ்ந்தனர்.

அவர்கள் போஜனின் அரண்மனைக்கு வந்து தாங்கள் சிகிச்சை செய்வதாகக் கூறினர். அதன்படியே மூளை அறுவைச் சிகிச்சையைச் செய்து அவனைக் குணப்படுத்தினர்.

மூளை அறுவைச் சிகிச்சையைப் பற்றிய விவரணம் அவனுக்கு மயக்கமருந்து தரப்பட்டு செயற்கையாக உணர்வற்ற நிலைக்கு அவன் கொண்டு வரப்பட்டதையும் இதற்காக சம்மோஹினி என்ற மருந்து விசேஷமாகத் தயாரிக்கப்பட்டதையும் கூறுகிறது. அவனது மண்டை ஓடு திறக்கப்பட்டு மூளையில் அறுவைச் சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டு அவனது கட்டி அகற்றப்பட்டது. பின்னர் இன்னொரு மருந்தின் மூலம் அவன் சுய உணர்வுக்கு கொண்டு வரப்பட்டான்.

அறுவைச் சிகிச்சை வெற்றிகரமாக முடியவே போஜனால் அரும் பெரும் காரியங்களைச் செய்ய முடிந்தது. தனது படைக்குச் சிறந்த தலைவனாக விளங்கினான்; அனைத்துக் கலைகளையும் கற்றான்; பல அரிய நூல்களை எழுதினான். மொத்தத்தில் அவன் ஒரு அறிவுக் களஞ்சியமாகத் திகழ்ந்தான்!

    போஜ ராஜாவைச் சந்தித்த இரு பிராமணர்கள் அவனை நோக்கி, “ஹே! ராஜன்!பயப்படாதே! என்ன வியாதி என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டு விட்டது. ஆனால் நீங்கள் ஒரு தனிப்பட்ட இடத்தில் சிகிச்சைக்காக இருக்க வேண்டும்” என்றனர்.

ஒரு பொடியைக் கொடுத்து போஜனை உணர்விழக்கச் செய்தனர் அவர்கள்.

மண்டை ஓட்டைத் திறந்து மூளையில் இருந்த கட்டியை அகற்றி அதை ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டனர். பின்னர் அங்கங்களைப் பொருத்த வல்ல சந்தானகரணி என்னும் மருந்தினால் அவனது மண்டை ஓட்டைப் பழையபடி உரிய முறையில் பொருத்தினர். சஞ்சீவினி என்னும் மூலிகையால் அவனை பழையபடி சுய உணர்வுக்குக் கொண்டு வந்தனர்.

போஜன் எழுதிய நூல்கள் பற்றியும் அவனது மேதைத் தன்மை பற்றியும் பல கட்டுரைகளை எழுதியுள்ளேன்.

அவற்றைப் படித்து மகிழலாம்!

**

குறிப்பு : மேலே கண்ட சம்பவம் www.sanskritimagazine.org தரும் தகவலாகும்.

நன்றி : அரிய தகவலைத் தரும் www.sanskritimagazine.org – க்கு நமது நன்றி உரித்தாகுக.

tags– மூளை , அறுவைச் சிகிச்சை, போஜன்,

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: