பாரத ஸ்தலங்கள் – 5 – முருகன் ஸ்தலங்கள் 200! (Post No.8246)

WRITTEN BY S NAGARAJAN                     

Post No. 8246

Date uploaded in London – – –27 June 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

இதுவரை 1363 தலங்களின் பெயர்கள் தரப்பட்டுள்ளன. ஒரே தலமே இரு சிறப்புகள் கொண்டு இரு இடங்களிலோ அல்லது அதற்கும் மேற்பட்ட இடங்களிலோ குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள 200 தலங்களையும் சேர்த்தால் நமது பட்டியலில் இடம் பெறும் தலங்கள் 1563!

பாரத ஸ்தலங்கள் – 5 – திருப்புகழ் பாடப்பட்ட முருகன் ஸ்தலங்கள் 200!

ச.நாகராஜன்

19. திருப்புகழ் பாடப்பட்ட முருகன் ஸ்தலங்கள் !

     அருணகிரிநாதர் முருகனை வழிபட்டுத் திருப்புகழ் பாடிய தலங்கள் சுமார் 200 ஆகும். அவரது சஞ்சாரம், ஆங்காங்கே நடந்த நிகழ்வுகள் பற்றி வ.சு.செங்கல்வராய பிள்ளை, ‘அருணகிரிநாதர் வரலாறும் நூலாராய்ச்சியும் என்ற நூலில் விவரமாகத் தந்துள்ளார் (இந்த நூலை www.projectmadurai.org தளத்தில் காணலாம்)

கீழே உள்ள பட்டியல் அவர் சென்ற தலங்களையும் அங்கு பாடப்பட்ட திருப்புகழ் பாடல்களின் எண்ணிக்கையையும் தருகிறது. அன்பர்கள் தலங்களைப் பற்றியும் பாடல்களைப் பற்றியும் அறிய இது உதவும்.

 1. திருப்பரங்குன்றம் (முதல் படை வீடு) திருப்புகழ் பாடல்கள் 14
 2. திருச்செந்தூர் (இரண்டாம் படை வீடு) திருப்புகழ் பாடல்கள் 83
 3. பழநி (மூன்றாம் படை வீடு) திருப்புகழ் பாடல்கள் 95
 4. சுவாமிமலை (நான்காம் படை வீடு) திருப்புகழ் பாடல்கள் 49
 5. திருத்தணிகை (ஐந்தாம் படை வீடு) திருப்புகழ் பாடல்கள் 64
 6. வள்ளிமலை திருப்புகழ் பாடல்கள் 11
 7. திருக்கழுக்குன்றம் திருப்புகழ் பாடல்கள் 4
 8. மயிலம் திருப்புகழ் பாடல் 1
 9. திரிசிராப்பள்ளி திருப்புகழ் பாடல்கள் 16
 10. திருக்கற்குடி திருப்புகழ் பாடல்கள் 2
 11. ரத்னகிரி திருப்புகழ் பாடல்கள் 3
 12. விராலிமலை திருப்புகழ் பாடல்கள் 16
 13. விநாயக மலை திருப்புகழ் பாடல் 1
 14. கொடுங்குன்றம் திருப்புகழ் பாடல்கள் 2
 15. குன்றக்குடி திருப்புகழ் பாடல்கள் 7
 16. திருச்செங்கோடு திருப்புகழ் பாடல்கள் 21
 17. கொல்லிமலை திருப்புகழ் பாடல்கள் 2
 18. ராஜகெம்பீர வளநாட்டு மலை திருப்புகழ் பாடல் 1
 19. ஞானமலை திருப்புகழ் பாடல்கள் 2
 20. ஊதிமலை திருப்புகழ் பாடல்கள் 2
 21. குருகுமலை திருப்புகழ் பாடல் 1
 22. தென்சேரி கிரி திருப்புகழ் பாடல்கள் 2
 23. கொங்கண கிரி திருப்புகழ் பாடல் 1
 24. தீர்த்தமலை திருப்புகழ் பாடல் 1
 25. கனகமலை திருப்புகழ் பாடல் 1
 26. புகழிமலை திருப்புகழ் பாடல் 1
 27. பூம்பறை திருப்புகழ் பாடல் 1
 28. பொதியமலை திருப்புகழ் பாடல்கள் 2
 29. கழுகுமலை திருப்புகழ் பாடல்கள் 3
 30.  வள்ளியூர் திருப்புகழ் பாடல் 1
 31. கதிர்காமம் திருப்புகழ் பாடல்கள் 13
 32. அருக்கொணாமலை திருப்புகழ் பாடல் 1
 33. திருக்கோணமலை திருப்புகழ் பாடல் 1
 34. வடமலை திருப்புகழ் பாடல்கள் 2
 35. பழமுதிர்சோலை  (ஆறாவது படை வீடு) திருப்புகழ் பாடல்கள் 16
 36. காஞ்சிபுரம் (பிருதிவி தலம்) திருப்புகழ் பாடல்கள் 44
 37. திருவானைக்கா (அப்பு தலம்) திருப்புகழ் பாடல்கள் 14
 38. திருவருணை (தேயு தலம்) திருப்புகழ் பாடல்கள் 78
 39. திருக்காளத்தி (வாயு தலம்) திருப்புகழ் பாடல்கள் 3
 40. சிதம்பரம் (ஆகாய தலம்) திருப்புகழ் பாடல்கள் 65
 41. காசி திருப்புகழ் பாடல்கள் 3
 42. மாயாபுரி திருப்புகழ் பாடல் 1
 43. வயிரவி வனம் திருப்புகழ் பாடல் 1
 44. வெண்ணிகரம் திருப்புகழ் பாடல்கள் 9
 45. திருவலம் திருப்புகழ் பாடல் 1
 46. வேலூர் திருப்புகழ் பாடல்கள் 2
 47. விரிஞ்சிபுரம் திருப்புகழ் பாடல்கள் 5
 48. திருவாலங்காடு திருப்புகழ் பாடல்கள் 4
 49. திருவோத்தூர் திருப்புகழ் பாடல் 1
 50. பாக்கம் திருப்புகழ் பாடல்கள் 2
 • திருவேற்காடு திருப்புகழ் பாடல்கள் 2
 • வட திருமுல்லைவாயில் திருப்புகழ் பாடல்கள் 3
 • திருவலிதாயம் திருப்புகழ் பாடல் 1
 • திரு மயிலை திருப்புகழ் பாடல்கள் 12
 • திருவான்மியூர் திருப்புகழ் பாடல் 1
 • திருவொற்றியூர் திருப்புகழ் பாடல்கள் 2
 • கோசைநகர் திருப்புகழ் பாடல் 1
 • பெருங்குடி திருப்புகழ் பாடல் 1
 • மாடம்பாக்கம் திருப்புகழ் பாடல்கள் 2
 • கோடைநகர் திருப்புகழ் பாடல்கள் 7
 • திருப் போரூர் திருப்புகழ் பாடல்கள் 4
 • உத்தரமேரூர் திருப்புகழ் பாடல்கள் 4
 • மதுராந்தகம் திருப்புகழ் பாடல்கள் 3
 • சேயூர் திருப்புகழ் பாடல் 1
 • பேறை நகர் திருப்புகழ் பாடல் 1
 • திருவக்கரை திருப்புகழ் பாடல்கள் 2
 • சிறுவை திருப்புகழ் பாடல்கள் 4
 • திருவாமாத்தூர் திருப்புகழ் பாடல்கள் 4
 • தச்சூர் திருப்புகழ் பாடல்கள் 1
 • திருக்கோவலூர் திருப்புகழ் பாடல் 1
 • தேவனூர் திருப்புகழ் பாடல்கள் 3
 • திருவதிகை திருப்புகழ் பாடல்கள் 2
 • திருவாமூர் திருப்புகழ் பாடல் 1
 • வடுகூர் திருப்புகழ் பாடல் 1
 • திருத் துறையூர் திருப்புகழ் பாடல் 1
 • திரு நாவலூர் திருப்புகழ் பாடல் 1
 • திரு வெண்ணெய்நல்லூர் திருப்புகழ் பாடல் 1
 • திருப் பாதிரிப்புலியூர் திருப்புகழ் பாடல் 1
 • திருமாணிகுழி திருப்புகழ் பாடல் 1
 • திருவேட்களம் திருப்புகழ் பாடல்கள் 2
 • திரு நெல்வாயில் திருப்புகழ் பாடல் 1
 •  விருத்தாசலம் திருப்புகழ் பாடல்கள் 3
 • வேப்பூர் திருப்புகழ் பாடல் 1
 • நிம்பபுரம் திருப்புகழ் பாடல் 1
 • வேப்பஞ்சந்தி திருப்புகழ் பாடல் 1
 • திருக்கூடலையாற்றூர் திருப்புகழ் பாடல் 1
 • கடம்பூர் திருப்புகழ் பாடல் 1
 • திருவாத்துறை திருப்புகழ் பாடல் 1
 • யாழ்ப்பாணாயன் பட்டினம் திருப்புகழ் பாடல் 1
 • ஸ்ரீ முஷ்டம் திருப்புகழ் பாடல்கள் 2
 • திருநல்லூர் திருப்புகழ் பாடல் 1
 • திருமயேந்திரம் திருப்புகழ் பாடல் 1
 • சீகாழி திருப்புகழ் பாடல்கள்4 1
 • கரியவனகர் திருப்புகழ் பாடல் 1
 • வைத்தீஸ்வரன் கோயில் திருப்புகழ் பாடல்கள் 6
 • திருக்கடம்பூர் திருப்புகழ் பாடல்கள் 2
 • திருக்கடவூர் திருப்புகழ் பாடல்கள் 2
 • மாயூரம் திருப்புகழ் பாடல் 1
 •  திருவிடைக்கழி திருப்புகழ் பாடல்கள் 8
 • பாகை திருப்புகழ் பாடல்கள் 3
 picture posted by Lalgudi Veda

   101. தான் தோன்றி திருப்புகழ் பாடல் 1

   102. கந்தன் குடி திருப்புகழ் பாடல் 1

   103. திலதைப்பதி திருப்புகழ் பாடல்கள் 3

   104. திருவம்பர் திருப்புகழ் பாடல் 1

   105. திரு மாகாளம் திருப்புகழ் பாடல் 1

   106. இஞ்சிகுடி திருப்புகழ் பாடல் 1

   107. திரு நள்ளாறு திருப்புகழ் பாடல் 1

   108. வழுவூர் திருப்புகழ் பாடல்கள் 2

109. கன்னபுரம் திருப்புகழ் பாடல் 1

110. திருவாஞ்சியம் திருப்புகழ் பாடல் 1

   111. திருச் செங்காட்டங்குடி திருப்புகழ் பாடல் 1

   112. திருவிற்குடி திருப்புகழ் பாடல் 1

   113. விஜயபுரம் திருப்புகழ் பாடல் 1

   114. திருவாரூர் திருப்புகழ் பாடல்கள் 7

   115. பெரிய மடம் திருப்புகழ் பாடல் 1

   116. சோமநாதன் மடம் திருப்புகழ் பாடல் 1

   117. த்ரியம்பகபுரம் திருப்புகழ் பாடல் 1

   118. சிக்கல் திருப்புகழ் பாடல்கள் 2

   119.  நாகப்பட்டினம் திருப்புகழ் பாடல்கள் 3

   120. எட்டிகுடி திருப்புகழ் பாடல்கள் 4

   121. எண்கண் திருப்புகழ் பாடல் 1

   122. திருக்குடவாயில் திருப்புகழ் பாடல்கள் 2

   123. வலிவலம் திருப்புகழ் பாடல் 1

124. வேதாரணியம் திருப்புகழ் பாடல்கள் 3

125. கோடி (குழகர் கோயில்) திருப்புகழ் பாடல் 1

   126. திருப்பெருந்துறை திருப்புகழ் பாடல்கள் 3

   127. திருத்துருத்தி திருப்புகழ் பாடல் 1

   128. திருவீழிமலை திருப்புகழ் பாடல் 1

   129. திருவாவடுதுறை திருப்புகழ் பாடல் 1

   130. மருத்துவக் குடி திருப்புகழ் பாடல் 1

   131. திருப் பந்தணைநல்லூர் திருப்புகழ் பாடல்கள் 7

   132. திருப்பனந்தாள் திருப்புகழ் பாடல் 1

   133. திருவிடைமருதூர் திருப்புகழ் பாடல்கள் 4

   134. திரிபுவனம் திருப்புகழ் பாடல் 1

   135. சோமீச்சுரம் திருப்புகழ் பாடல் 1

   136. கும்பகோணம் திருப்புகழ் பாடல்கள் 7

   137. கொட்டையூர் திருப்புகழ் பாடல் 1

   138. சிவபுரம் திருப்புகழ் பாடல் 1

   139. திருநாகேச்சுரம் திருப்புகழ் பாடல் 1

   140. கூந்தலூர் திருப்புகழ் பாடல் 1

   141. திருச்சத்திமுத்தம் திருப்புகழ் பாடல் 1

   142. திருவலஞ்சுழி திருப்புகழ் பாடல் 1

   143. திருப்பழையாறை திருப்புகழ் பாடல் 1

   144. திருச்சக்கரப்பள்ளி திருப்புகழ் பாடல் 1

   145. திருக்குரங்காடுதுறை திருப்புகழ் பாடல்கள் 3

   146. காவளூர் திருப்புகழ் பாடல் 1

   147. தஞ்சாவூர் திருப்புகழ் பாடல்கள் 3

   148. சப்தஸ்தானம் திருப்புகழ் பாடல் 1

   149. திருவையாறு திருப்புகழ் பாடல் 1

   150. திருப்பூந்துருத்தி திருப்புகழ் பாடல் 1

   151. திருநெய்த்தானம் திருப்புகழ் பாடல் 1

   152. திருப்பழுவூர் திருப்புகழ் பாடல் 1

   153. பெரும்புலியூர் திருப்புகழ் பாடல் 1

   154. நெடுங்களம் திருப்புகழ் பாடல் 1

   155. குறட்டி திருப்புகழ் பாடல் 1

   156. அத்திப்பட்டி திருப்புகழ் பாடல் 1

   157. அத்திக்கரை திருப்புகழ் பாடல் 1

   158. கந்தனூர் திருப்புகழ் பாடல் 1

   159. வாலிகொண்டபுரம் திருப்புகழ் பாடல் 1

   160. திருமாந்துறை திருப்புகழ் பாடல் 1

   161. வயலூர் திருப்புகழ் பாடல்கள் 28

   162. திருத்தவத்துறை திருப்புகழ் பாடல்கள் 2

   163. பூவாளூர் திருப்புகழ் பாடல் 1

   164. திருப்பராய்த்துறை திருப்புகழ் பாடல் 1

   165. தென்கடம்பந்துறை திருப்புகழ் பாடல் 1

   166. கருவூர் திருப்புகழ் பாடல்கள் 7

   167. நெருவூர் திருப்புகழ் பாடல் 1

   168. திருவெஞ்சமாக்கூடல் திருப்புகழ் பாடல் 1

   169. திருப் பாண்டிக்கொடுமுடி திருப்புகழ் பாடல்கள் 2

   170. சேலம் திருப்புகழ் பாடல் 1

   171. ராஜபுரம் திருப்புகழ் பாடல் 1

   172. விஜயமங்கலம் திருப்புகழ் பாடல் 1

   173. சிங்கை (காங்கேயம்) திருப்புகழ் பாடல்கள் 2

   174. பட்டாபியூர் திருப்புகழ் பாடல்கள் 3

   175. திருமுருகன்பூண்டி திருப்புகழ் பாடல் 1

   176. அவிநாசி திருப்புகழ் பாடல்கள் 3

   177. திருப்புக்கொளியூர் திருப்புகழ் பாடல்கள் 3

   178. பேரூர் திருப்புகழ் பாடல்கள் 2

   179. கொடும்பாளூர் திருப்புகழ் பாடல் 1

   180. கீரனூர் திருப்புகழ் பாடல் 1

   181. குளந்தை நகர் திருப்புகழ் பாடல் 1

   182. தளிச்சயம் திருப்புகழ் பாடல்கள் 2

   183. மதுரை திருப்புகழ் பாடல்கள் 12

   184. ஸ்ரீ புருஷமங்கை திருப்புகழ் பாடல்கள் 3

   185. இலஞ்சி திருப்புகழ் பாடல்கள் 4

   186. திருக்குற்றாலம் திருப்புகழ் பாடல்கள் 3

   187. ஆய்க்குடி திருப்புகழ் பாடல் 1

   188. திருப்புத்தூர் திருப்புகழ் பாடல்கள் 2

   189. திருவாடானை திருப்புகழ் பாடல் 1

   190. உத்தரகோசமங்கை திருப்புகழ் பாடல் 1

   191. இராமேஸ்வரம் திருப்புகழ் பாடல்கள் 2

   192. இந்தம்பலம் திருப்புகழ் பாடல் 1

   193. எழுகரைநாடு திருப்புகழ் பாடல் 1

   194. ஒடுக்கத்துச் செறிவாய் திருப்புகழ் பாடல் 1

   195. காமத்தூர் திருப்புகழ் பாடல் 1

   196. முள்வாய் திருப்புகழ் பாடல் 1

   197. வாகை மாநகர் திருப்புகழ் பாடல் 1

   198. விசுவை திருப்புகழ் பாடல் 1

   199. செம்பேடு, தென்றலை, சிவதைப்பதி, சிறுகூர் ஆகிய தலங்கள் இடம்   

                  விளங்காதன.

   200. அமராவதி எனப்படும் கற்பகவூர் – (கிளியானபின் இருப்பது)

இவற்றுடன் திருப்புகழ் ஆர்வலர்களுக்கென கீழேயுள்ள குறிப்பு தரப்படுகிறது:

பொதுப்பாடல்கள் 309; க்ஷேத்திரக் கோவை பாடல் 1; விநாயகர் துதி பாடல்கள் 6; குன்றுதோறாடல் பாடல்கள் 5; ஆறு திருப்பதி பாடல்கள் 2

ஆக, திருப்புகழ் பாடல்கள் நமக்கு இன்று கிடைத்துள்ளபடி மொத்தம் : 1311

tags–பாரத ஸ்தலங்கள் – 5 -, முருகன் ஸ்தலங்கள்

***

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: