பாரத ஸ்தலங்கள் – 9; மூர்த்தி தலங்கள், பஞ்ச ஸாதாக்கிய வைப்புத் தலங்கள் (Post No.8424)

WRITTEN BY S NAGARAJAN                     

Post No. 8424

Date uploaded in London – – –30  July 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

பாரத ஸ்தலங்கள் – 9

(64 மூர்த்தி தலங்கள் மற்றும் பஞ்ச ஸாதாக்கிய வைப்புத் தலங்கள்)

ச.நாகராஜன்

முக்கிய குறிப்பு : கீழ்க்கண்ட ஸ்தலங்கள் மஹாமஹோபாத்யாய உ.வே.சுவாமிநாதையர் அவர்களால் குறித்து வைக்கப்பட்டுள்ள ஸ்தலங்களாகும். அவரது குறிப்புகள் இங்கு அப்படியே தரப்பட்டுள்ளது.)

29. சிவபிரானின் 64 மூர்த்தி ஸ்தலங்கள்!

சிவபிரானுக்கு அட்டாட்ட மூர்த்த நாமங்கள், அதாவது 64 திருநாமங்கள் உண்டு. இந்த மூர்த்திகளுக்கான 64 ஸ்தலங்களும் உண்டு.

அவை பின்வருமாறு:

1. திருவிடைமருதூர்      இலிங்க மூர்த்தி

2.  அருணாசலம்          லிங்கோத்பவர்

3. கொட்டையூர்          முகலிங்கர் (திருமாணிகுழிக்கு அடுத்ததாக உள்ள  

                         தலம் ஒன்று, கரிவலம் வந்த நல்லூர்)

4. சிதம்பரம்              திருமூலட்டானம், பிரகாரத்தில் ஐந்து பீடங்கள்-

                         சதாசிவம்

5. மஹாஸதாசிவம்      ஸ்ரீ கண்டர் (ரூபம்)

6. கோனேரிராஜபுரம்      மூர்த்தி உண்டு. உமா மஹேஸ்வரர்

7. காழி                   சுகாசனர்

8. இடைமருது (மருதம்)   உமேசர்

9. திருவாரூர்             (தியாகர்) ஸோமாஸ்கந்தர்

10.புகலூர்                 சந்திரசேகரர்

11.திருவாவடுதுறை, ஐயாறு ரிஷபாரூடர்

12. ரிஷபாந்திகர்

13.பெரும்புலியூர்            புஜங்கலலித மூர்த்தி (பாம்பின் மீதாடல்,

                           முயலகன் இல்லை) 

14.களக்காடு                புஜங்கத்திராஸர் (கொள்ளம்புத்தூருக்கு மேற்கே

                           ஒரு மைல்)  

15.கைலாஸம்              4 மர்ம ஸந்தியாந்ருத்தர்

16.சிதம்பரம்                ஸதாந்ருத்தர்

17.குடந்தைக் கீழ்க்கோட்டம் அம்பிகை தாளம் போட ஆடல், அரசிலை

                           தொங்கல்: அம்பிகைதானம்  

18.இமயம்                  கங்காதர மூர்த்தி

19.கேதாரம்                 கங்கா விஸர்ஜனர்

20.அதிகை                  திரிபுராந்தகர்

21.வீழி                     கல்யாணசுந்தரர்,திரைலோக்சி, பனசை

22.செங்கோடு               அர்த்தநாரீஸ்வரர்

23.வழுவூர், பெருஞ்சேரி, செங்காட்டங்குடி    கஜயுத்தர்

24. சாட்டியக்குடி             ஜ்வராபக்கனர்

25. வழுவூர்                  சார்த்தூலஹரமூர்த்தி, கீர்த்திவாஸேஸ்வரர்

26. கொள்ளம்புதூர் முதலிய 64   பாசுபத மூர்த்தி

27. சீகாழி, சிறுபுலியூர்      கங்காளேஸ்வரர்

28. சங்கர நாராயணர் கோவில்   சங்கர நாராயணர் – கேசவார்த்தர்

29. வழுவூர்                பிக்ஷாடனர்

30. திரிபுவனம் (சரப மூர்த்தி)   ஸிஹ்மக்நர்,  தாராசுரம்

31. திருவாப்பாடி            சண்டேசானுக்கிரஹர்

32. ஆலங்குடி முதல்   12 தக்ஷிணாமூர்த்தி

33. குறுக்கை          யோக தக்ஷிணாமூர்த்தி

34. வீணா தக்ஷிணாமூர்த்தி

35. கடவூர்      காலாந்தக மூர்த்தி

36. குறுக்கை     காமதஹனர்

37. திருவானை, சத்தி முத்தம், காஞ்சி       லகுனேஸ்வரர்

38. காசி முதல் 16 பைரவர்

39. காழி    ஆபத்தோத்தாரணர்

40. காழி     வடுகர்

41. க்ஷேத்திரபாலபுரம்    தனி பைரவர்

42. பெருந்துறை    வீரபத்திர மூர்த்தி

43. வெண்காடு அகோராஸ்திர மூர்த்தி

44. பறியல் தக்ஷயக்ஞ ஹத மூர்த்தி

45. திருக்கொள்ளம்பூதூர்   சிநாத மூர்த்தி – திருக்குடந்தை

46. பெருந்துறை, தேரழுந்தூர்     குருமூர்த்தி

47. பெருந்துறை, மதுரை, வீழிமிழலை   அசுவாரூடர்

48. வெண்காடு, கோட்டாறு, மருத்துவக்குடி  கஜாந்திகர்

49. விற்குடி     சலந்தரவத மூர்த்தி

50. இடைமருது    ஏகபாததிரி மூர்த்தி

51. இடைமருது    திரிபாததிரி மூர்த்தி

52. தப்பளாம்புலியூர்   ஏகபாத மூர்த்தி

53. காஞ்சி, இடைமருதூர்   கௌரீவரப்ரத மூர்த்தி

54. வீழிமிழலை   சக்கரதானஸ்வரூப மூர்த்தி

55. பூவனூர், மந்தரம்   கௌரீலீலாசமனுவிதர் – தேரழுந்தூர்

56. கொண்டீசுவரம், நஞ்சுண்டேசுவரம், மண்ணிப் படிக்கரை   விஷபாஹரணர்

57. நாகநாதம், பட்டீசுவரம்    கருடாந்திகர்

58. கண்டியூர்    பிரஹ்ம சிரச்சேதம்

59. கச்சபாலயம் (காஞ்சி)   கூர்ம ஸம்ஹாரம்

60. மச்ச ஸம்ஹார மூர்த்தி

61. பழமலை, காசி    வராஹ ஸம்ஹாரமூர்த்தி

62. உருத்திர கங்கை முதலியன பிரார்த்தனா மூர்த்தி

63. காசி   ரக்தபிக்ஷாப்ரதானர்

64. சாமி மலை, பேணு பெருந்துறை    சிஷ்ய பாவ மூர்த்தி

30. சிவபிரானின் பஞ்ச ஸாதாக்கிய ஸ்தலங்கள்!

1.  சிவ ஸாதாக்கியம்         மஹாகைலாஸம்

2.  அமூர்த்தி ஸாதாக்கியம்   பெருந்துறை

3.  மூர்த்தி ஸாதாக்கியம்     தில்லை நடராஜர்

4.  கர்த்துரு ஸாதாக்கியம்    ஸோம சுந்தரர்

5.  காம ஸாதாக்கியம்        காசி, கேதாரம்

tags- பாரத ஸ்தலங்கள் – 9;,64 மூர்த்தி தலங்கள்,

***

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: