INDEX 28 எஸ்.நாகராஜன் கட்டுரை இன்டெக்ஸ் -28 (Post No.8438)

Tamil Miracles done by Boy Wonder Sambandar of Tamil Nadu; he did many wonders from 3  years before he merged with God at the age of 16.

WRITTEN BY S NAGARAJAN                     

Post No. 8438

Date uploaded in London – – –1 August 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

இந்தப் பட்டியலை பிரிண்ட் செய்து வைத்துக் கொண்டால் உங்களுக்குத் பிடித்த கட்டுரைகளை நேரம் கிடைத்தபோது படிக்கலாம்

கட்டுரைகளை பிளாக்கில் பெறுவது எப்படி?

பிளாக்கிற்குப் போய் தேடுவதை விட கூகுளில் (google) தேடுவது எளிது. கட்டுரையின் தலைப்பை காப்பி copy  செய்து கூகுளில் பேஸ்ட் paste செய்யுங்கள் . அதன் பிறகு ஆங்கிலத்தில் from tamilandvedas.com  என்று எழுதி க்ளிக் (click) செய்யுங்கள்.

 from swamiindologly.blogspot.com

என்று எழுதியும் பெறலாம்.

எடுத்துக்காட்டு:

     இயற்கையின் கணித ரகசியம்- 1 from tamilandvedas.com

  இயற்கையின் கணித ரகசியம்- 1      from swamiindology.blogspot.com

நீங்கள் சிறு பிழை விட்டாலும் நீங்கள் எதிர்பார்த்தது கிடைக்காமல் வேறு விஷயம் வரும். அதில் நேரத்தை வீணடிக்காமல் மீண்டும் ஒரு முறை சரியாக எழுதி முயற்சி செய்யுங்கள். இரண்டு பிளாக்குகளில் ஒன்றில் கிடைத்து விடும்

கட்டுரை பெறுவதில் ஏதேனும் சிக்கல் இருந்தால் எங்களைத் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் .

Lord Siva gave him Golden Cymbals

INDEX 28

April 2015

  1-4-15    1764    How Paul Brunton was directed to go to Bhagavan Ramana

                       Maharishi! – 1

  2-4-15     1767    How Paul Brunton was directed to go to Bhagavan Ramana

                       Maharishi! – 2

  3-4-15     1770      தமிழ் திரைப்படங்களில் ராமர் – 16 வைதேகி ராமன் கை

              சேரும் காலம்!

 4-4-15     1773      Paul Brunton by Annie Chan Fung

 5-4-15     1776      What you have learnt is handful, what you haven’t learn is..

 6-4-15     1779      சம்ஸ்கிருதச் செல்வம் – 28

             கொக்கின் தலையில் வெண்ணையை வைத்துப் பிடிக்கலாமா?

 7-4-15     1782     தமிழ் திரைப்படங்களில் ராமர் – 17 ஒரு தாரம் என்னும்

             உயர்வினைக் காட்டிய அவதாரம்!

 8-4-15     1785    சம்ஸ்கிருதச் செல்வம் – 29 விதை ஒன்று போட சுரை ஒன்று

             முளைக்குமா?

  9-4-15     1788      முடிவுரை : சம்ஸ்கிருதச் செல்வம் இரண்டாம் பாகம்!

10-4-15     1791     ஆன்மீக அறிவியல் ஆய்வாளர் ச.நாகராஜன் அறிம்முகம்!

 15-4-15    1800     Baffling Questions and Beautiful Answers in Spirituality – I

16-4-15     18 02     Baffling Questions and Beautiful Answers in Spirituality – II

17-4-15    1805     Baffling Questions and Beautiful Answers in Spirituality – III

 18-4-15    1808   மதுர கவி திருப்புகழ்!

 19-4-15    1810      50 reasons people give for believing a God

 20-4-15    1813      Baffling Questions and Beautiful Answers in Spirituality – IV

21-4-15    1816   Baffling Questions and Beautiful Answers in Spirituality – V

’ 

22-4-15    1822      கவிதைப் புதிர் – 1 மான் விழியாளுக்கு எது ஆபரணம்?

24-4-15    1824   கவிதைப் புதிர் – 2 கேசவர், த்ரோணர், கௌரவரை வைத்து

               ஒரு புதிர்!

26-4-15    1828     கவிதைப் புதிர் – 3 ஹா, ராமா, ஹா, தேவர், தாத, மாதா!

28-4-15    1832     கவிதைப் புதிர் – 4 கணவனைப் பிரிந்த சீதை எப்படி இருந்தாள்?

He rived the dead; cured terminally ill.

May 2015

  9-5-15    1853    மீன்களுக்கும் பிடிக்காத நீர்நிலை எது? எதனால்? சம்ஸ்கிருதப்

              புதிர்!

16-5-15     1868   கண்ணதாசனைப் புரிந்து கொள்வது எப்படி?

 18-5-15    1872      நூறு ஆண்டுகள் வாழ 100 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தோர் கூறும்

              ஆலோசனை!

 19-5-15    1874      இலக்கியப் பணியில் கண்ணதாசன் – 1

21-5-15    1879       இலக்கியப் பணியில் கண்ணதாசன் – 2

29-5-15    1896      கண்ணதாசனும் தி.ஜ.ர.வும்

 31-5-15    1900      இலக்கியப் பணியில் கண்ணதாசன் – 3

June 2015

  2-6-15     1904    கண்ணதாசனின் இரு சொல் விந்தைகள்!

  4-6-15      1909    மூன்று சொல் மன்னன் கண்ணதாசன்!

  5-6-15      1911     மின்னனுக் கருவிகள் கழிவுகளால் ஏற்படும் அபாயம்!

              (AIR 21-5-15 to 30-5- 15 உரைகள்)

6-6-15      1914      காற்றைப் போற்றி ஒரு கவிதை!(AIR 21-5-15 to 30-5- 15 உரைகள்)

12-6-15    1926    அன்றும் இன்றும் – கொள்ளையோ கொள்ளை!

13-6-15     1929   பிரார்த்தனையின் சிறப்பு!

 17-6-15    1937      முருகனே ஞானசம்பந்தர் – அருணகிரிநாதர் அருளுரை!

 19-6-15    1941      சகலகலாவல்லவன் யார் – பார்வதியின் தீர்ப்பு!

21-6-15    1945       அருணகிரிநாதர் அருளிய நூல்கள்!

30-6-15    1963     அன்னிய மத மன்னர்களுக்கும் அருளிய மகான்கள்!

Meeting 80 year old saint Appar

July 2015

23-7-15    2012      முகலாய சாம்ராஜ்ய அழிவுக்கு மஹாகவி பாரதி கூறும்

              காரணம் – 1

25-7-15    2018   முகலாய சாம்ராஜ்ய அழிவுக்கு மஹாகவி பாரதி கூறும்

              காரணம் – 2

27-7-15    2022      முகலாய சாம்ராஜ்ய அழிவுக்கு மஹாகவி பாரதி கூறும்

              காரணம் – 3

28-7-15    2024     ஐன்ஸ்டீன் காப்பி அடித்தாரா?

29-7-15    2026    முஸ்லீம்கள் யார்?ஹிந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமை ஏற்பட

             வேண்டும் –  பாரதியார்

31-7-15    2030     பாரதியாரின் ‘சிவாஜி’ கவிதை!

to be continued…………..

He changed the sex of the tree so that it would bear fruits

tags- INDEX 28 , எஸ்.நாகராஜன்,  கட்டுரை இன்டெக்ஸ் -28,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: