கத்துக்குட்டியின் நேற்றைய கேள்விகளுக்குப் பதில்கள் (Post No.8520)

WRITTEN BY KATTUKKUTY

Post No. 8520

Date uploaded in London – 16 August 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

1.சுக்கிரன் (Venus)

2. ராகு, கேது    (rāhu (The point of intersection of ascending node of lunar orbit with the elliptic plane of earth’s orbit) and

Ketú) is the descending (i.e. ‘south’) lunar node .)

3.செப்டம்பர் 22/23, மார்ச் 21

4.டிசம்பர் 21/22

5.ஜூன் 20/21

(ஆஸ்திரேலியா , நியுஜிலாந்து போன்ற தென் கோளார்த்த நாடுகளில் நேர் எதிர் மாறாக நடக்கும்)

6.புதன் (Mercury)

7.குரு (Jupiter) அல்லது வியாழன்

8. எட்டு (8)  நிமிடங்கள்

9. ஒலி (Sound) ஒரு வினாடிக்கு 344 மீட்டர் செல்லும்; ஒரு மணிக்கு 770 மைல் செல்லும்

10.ஒளி (Light) ஒரு வினாடிக்கு 1,86.242  மைல் செல்லும்.

11. பூமியின் வயது 4.543 பில்லியன் ஆண்டுகள்  (சுமார் 454 கோடி ஆண்டுகள்)

12. ஐம்பது லட்சம் முதல் 70 லட்சம் ஆண்டுகள்

13.நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம்

14. சனீஸ்வரன் , பரமேஸ்வரன், கோடீஸ்வரன்

(உண்மையில் சனை: + சரன் = மந்த நடை போடுபவன்;  பேச்சு வழக்கில் ஈஸ்வரன் ஆக்கிவிட்டோம் )

15. ஒரு கண் பார்வை  உடையவன் – சுக்கிரன் (Venus) என்னும் வெள்ளி கிரகம் ;

மந்த  நடை போடும் சனியை (Saturn) நொண்டி என்பர். ஏனெனில் சூரியனைச்

சுற்றி வர 30 ஆண்டுகள் எடுத்துக் கொள்கிறது .

16. சூரியன். தமிழ் இலக்கியம் அவனை ‘ஓராழித் தேருடையோன்’ என்று பாடுகிறது

17.ஆஞ்சனேயர்

Tags – கத்துக்குட்டி, கேள்வி, பதில்கள்,

–subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: