ஆறு (நதி) பற்றிய 5 பழமொழிகளைக் கண்டுபிடியுங்கள் (Post No.8536)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8536

Date uploaded in London – 19 August 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.

விடைகள்:–

1.ஆறு நிறைய நீர் போனாலும் நாய் நக்கித்தான் குடிக்கும்

2.ஆறு நீந்தின எனக்குக் குளம் நீந்துவது அரிதோ?

3.ஆறு போவதே கிழக்கு, அரசன் சொல்வதே தீர்ப்பு

4.ஆறு கெட நாணல் இடு , ஊரு கெட நூலை  இடு , காடு கெட ஆடு விடு , மூன்றும் கெட முதலையை விடு

5.ஆறு காதம் என்கிறபோதே கோவணத்தை அவிழ்த்து குடுமியில் கட்டிக்கொண்டானாம் .

tags – ஆறு ,நதி ,பழமொழி,

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: