உலக நாடுகளின் ஜாதகங்கள் (Post No.8613)

WRITTEN BY KATTUKKUTY

Post No. 8613

Date uploaded in London – –2 SEPTEMBER 2020    

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

    COUNTRIES AND RASIS   
 

கிரகங்கள் என்றால் சும்மாவா???
மனிதர்களை ஆட்டி படைப்பது போல.
நாடுகளையும் நாட்டியமாட வைக்கும் சக்தி படைத்தவை;
கன்னி ராசியான இந்தியாவிற்கு  சிம்மத்தில் சனி வந்ததும்
ஏழரை நாட்டு சனி இந்தியாவிற்கு பிடித்தது.அது போலவே
குரு, ராகு , கேது பெயர்ச்சிகளும்…….

உதாரணமாக, தற்சமயம் சனி தனுசில் உள்ளது
தனுசு ராசியான நமக்கு என்ன பலனோ அதே பலன்தான்
அரேபியா,ஆஸ்திரேலியா, ஹங்கேரி,ஸ்பெயின், மடகாஸ்கர்
நாடுகளுக்கும்!!!


நீங்களே அந்தந்த நாடுகளுக்கும் பார்த்துக் கொள்ளலாம்
உங்களுக்கு இன்ட்ரஸ்ட் INTEREST இருந்தால்!!!

TAGS – நாடுகள், ராசிகள், ஜாதகங்கள்

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: