பாரதியின் ஜாதகம் (Post No.8665)

Compiled  BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8665

Date uploaded in London – –11 SEPTEMBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

சித்திர பாரதி என்ற நூலில் இருந்து கிடைத்த பாரதியார் ஜாதகம் –

ஹரித கோத்திரம் , மூல நட்சத்திரம், கடக லக்கினம், தனுர் ராசி, 11-12-1882, சித்திரபானு வருஷம், கார்த்திகை மா தம் 27, திங்கட்கிழமை, சுக்ல பக்ஷ பிரதமை

xxxx

பாரதியி ன் புனைப்பெயர் ஷெல்லிதாசன்!

tags – பாரதியார் ,ஜாதகம், பாரதி,  புனைப்பெயர் , ஷெல்லிதாசன் 

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: