கோவில் பற்றிய 6 பழமொழிகள் என்ன? (Post.8744)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8744

Date uploaded in London – –27 SEPTEMBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

கோவில் பற்றிய 6 பழமொழிகள் என்ன? கட்டத்தில் கண்டுபிடி!

1.கோவில் இடிக்கத் துணிந்தவனா குளம் வெட்டப் போகிறான் ?

2.கோவிலை அடைத்துக் கொள்ளையிடுகிறவனா குருக்களுக்குத் தட்சிணை  கொடுப்பான் ?

3.கோவில் சோற்றுக்கு குமட்டின தேவடியாள்  காடிச் சோற்றுக்கு கரணம் போடுகிறாள்

4.கோவில் விளங்கக்  குடி விளங்கும்

5.கோவில் ம ணியம் என்ற பெயர் இருந்தால் போதும்     

6.கோவில் பூனைக்குப் பயம் ஏன்?

tags–கோவில்

–subham–

Leave a comment

2 Comments

 1. Ambi Iyer

   /  September 27, 2020

  Is KOVIL term correct? KOYIL provides correct meaning- I understand

  Regards
  Ambi

  Sent from my iPhone

 2. In Sangam age and post Sangam age we used koYIl, later we see koVIl. Historical meaning changes and spelling changes and pronunciation changes and accent changes are found in all the languages of the world. In Tamil Nadu almost all the temples use the spelling I used – koVil. above all the proverb book published by Saiva Siddaanta Publishing house used KOVIL. That is the book I have been using for all my Proverb posts.
  During Sangam age KOYIL meant the palace of the king.
  At Silaappadikaram time koYIl was used for Gods’ temples.

  in short both are correct now. Change is inevitable. We move with the times. My computer goes automatically to American English spellings
  Then I change it to UK spellings.
  Example — Color= coloUr

  Thanks for asking the Q.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: