காட்டில் ஆனையைக் காட்டி வீட்டில் பெண்ணைக் கொடுக்கிறது போல (8795)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8795

Date uploaded in London – –10 OCTOBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

‘காட்டில் ஆனையைக் காட்டி வீட்டில் பெண்ணைக் கொடுக்கிறது போல. – என்பது ஒரு பழமொழி. இது போல மேலும் 6 காடு பற்றிய சுவையான பழமொழிகள் கட்டத்தில் உள்ளன. கண்டு பிடிக்கமுடியாவிட்டால் கீழே விடைகளைக் காண்க.

ஒரு முறை பழமொழியில் வரும் சொற்கள் மறுமுறை கட்டத்தில் இராது.; ஊகித்து அறிக

ANSWERS–

காடு வா வா என்கிறது வீடு போ போ என்கிறது

காடுவெட்டி நன்செய் பண்ணு மாடுகட்டி வைக்கோல் போடு

காட்டாற்று வெள்ளத்திற்கு அணை போட முடியுமா ?

காடு  வெந்தாற் சந்தன மரமும் வேகாதோ !

காட்டிலே செத்தாலும் வீட்டிலேதான் தீட்டு

காடு விளைந்தாலும் ஒரு மேடு விளைந்தாலும் கடன் கழிந்து போம்

xxxx

BONUS PROVERB ; கொசுறு

காட்டாளுக்கு ஒரு முட்டாள், அடுப்பங்கட்டைக்கு ஒரு துடைப்பக்கட்டை

TAGS- காடு 

–subham–

Leave a comment

1 Comment

 1. R Nanjappa

   /  October 10, 2020

  “காடு விளைஞ்சென்ன மச்சான், நமக்கு கையும் காலும் தானே மிச்சம்”
  “காடு விளையட்டும் பொண்ணே, நமக்கு காலம் இருக்குது பின்னே”
  – பட்டுக்கோட்டை கல்யாணசுந்தரம் எழுதிய பாடலின் இந்த வரிகள் நினைவுக்கு வருகின்றன!
  இன்று ஆயிரக்கணக்கில் விவசாயிகள் தற்கொலை செய்து கொள்கின்றனர்!
  காடு, கழனி விளைந்தும் கடன் கழிவதில்லை! இதுதான் நவீன விவசாயம்!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: