மாரியாத்தாளைப் பெண்டுபிடிக்கிறவனுக்குப் பூசாரி பெண்சாதி எம்மாத்திரம் ? (8825)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8825

Date uploaded in London – –18 OCTOBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

மாரியாத்தாளைப்  பெண்டுபிடிக்கிறவனுக்குப்  பூசாரி பெண்சாதி எம்மாத்திரம் ?– பெண்கள் பவளக்கொடி, காத்தாயி, அறப்பத்தினி ,காமாட்சி /மீனாட்சி, சுந்தரி பெயரில் உள்ள மேலும் ஐந்து பழமொழிகளைக்  கண்டுபிடியுங்கள்

1.அழகிலே பிறந்த பவளக்கொடி , ஆற்றிலே பிறந்த சாணிக் கூடை

2.அழகு பெண்ணே பவளக்கொடி, உன்னை அழைக்கிறாண்டி கூத்தாடி

3.அறப்பத்தினி ஆமுடையானை அப்பா என்று அழைத்த கதை

4.உம்  என்கிறாளாம் காமாட்சி , ஒட்டிக்கொண்டாளாம் மீனாட்சி

5.மாயப்பெண்ணே சுந்தரி , மாவைப்  போட்டு கிண்டடி

tags —  மாரியாத்தா,பவளக்கொடி,பவளக்கொடி, சுந்தரி,

–subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: