மனைவி ஒரு மாணிக்கம் !!!- part 2 (Post No.8884)

COMPILED  BY KATTUKKUTY

Post No. 8884

Date uploaded in London – – 3 NOVEMBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

()மாற்றம்

அம்மா ஏன் எனக்கு

திருமணம் செயவித்தாய்

மீசைக்காரனாக இருந்த என்னை

தாடிக்காரனாக

ஆக்கிவிட்டாயே!!!

சிக்கனம்

மின்சாரச் செலவு

அதிகமாகிறதே

சிக்கனப் படுத்தினான்

கணவன்

சில மாதங்களில்

மனைவி வைத்தாள்

பிரசவச் செலவு !!!

வர தட்சிணை

நானும் வர தட்சிணை

தர சம்மதிக்கிறேன்

சிறு நிபந்தனை

எனக்குப் பதில்

நீங்கள்

குழந்தை பெற்றுக் கொண்டால்!!!

பாரம்

தாய்க்குப் பின்

தாரம்

தாய்க்கு பின்பு

பாரம்!!!

நகை

காதலியாய்

அவள் தந்தது

புன்னகை

மனைவியாய்

அவள் கேட்டது

பொன் நகை!!!

எது வரை

அவளுக்கு சிரிப்பு

மூணு முடிச்சு

விழும் வரை

அவனுக்கு

அதைப் போடும் வரை !!!

மனைவி

கொஞ்சி மகிழ்ந்தால்

பூவுக்கு சமம்

பொங்கி எழுந்தால்

புயலுக்கு

சமம்

மனைவி

புடைவையால்

மூடியிருக்கும்

புரியாத புதிர்

அப்படி போடு !!!

பெண்ணென்றால்

பூத்துக்குலுங்கும் ஆண்கள்

பெண்டாட்டி என்றால்

வியர்த்து ஒழுகுவது ஏன்???

ஆண்மகன்

கஷ்டப்பட்டு “வளர்த்தாள்”

தாய்……

கஷ்டப்படாமல் “வளைத்தாள்”

தாரம்!!!

மனைவி

நெருப்பை ஒளித்து

வைத்திருக்கும்

ஐஸ் பெட்டி

மனைவி

எனக்கு

சம்சாரம்

என்அம்மாவிற்கு

மின்சாரம்!!!

tags-  மனைவி -2, மாணிக்கம்-2,

—subham–

***

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: