மரத்துக்கான மனிதர் யார்? கடவுள் யார்?(Post No.8894)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8894

Date uploaded in London – –5 NOVEMBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

இதோ சில மரங்களும் தாவரங்களும்- அவைகளு டன்  தொடர்புடைய மா மனிதர்கள் அல்லது கடவுளர் யார் யார் ? விடைகள் கீழே உள்ளன ?

1.மகிழ மரம் —

2.குருந்த மரம் —

3.வன்னி மரம்

4.அசோக மரம் –

5.கோவிதார மரம்/ ஆத்தி–

6.பனை மரம் –

7.ஆல மரம்—

8.புளிய மரம், வட இந்தியா–

9.புளிய மரம், தென் இந்தியா

10.அரசமரம்

11.வில்வ மரம்

12.இலந்தைமரம்

13.கடம்ப மரம்

14.மாமரம் , தென் இந்தியா

15.அருகம்புல், எருக்கு

16.வெற்றிலை

17.வேப்பமரம்

18.மாமரம் , வட இந்தியா

ANSWERS—

1.சுந்தரர் ; 2.மாணிக்க வாசகர் ; 3.பாண்டவர் ; 4.சீதை;  5. பரதன், சோழர்கள்

6.பல ராமன் ; 7.தக்ஷிணாமூர்த்தி ; 8.தான்சேன்; 9.நம்மாழ்வார் ; 10.புத்தர்;  11.சிவன் ; 12.சபரி ;13.முருகன், மதுரையில் சிவன் ; 14.ஏகாம்பரேஸ்வர், காஞ்சி ; 15.விநாயகர் ;16.ஆஞ்சனேயர் ; 17.மாரியம்மன்;  18.ஆம்ர பாலிகா , மாந்தோப்பை புத்தருக்கு தானம் செய்த நடன மங்கை

 tags — மரம் மனிதர், யார், கடவுள்

—subham—

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: