மஹரிஷிகள் பெயர்கள் அடங்கிய பட்டியல் – 3 (Post No.8923)

WRITTEN BY S NAGARAJAN                     

Post No. 8923

Date uploaded in London – – 13 NOVEMBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

இந்தக் கட்டுரையுடன் 277 ரிஷிகளின் பெயர்கள் உள்ளன.

மஹரிஷிகள் பெயர்கள் அடங்கிய பட்டியல் – 3

ச.நாகராஜன்

214 மஹரிஷிகளின் பெயர்களைப் பார்த்தோம். இனி தொடர்வோம்.

வேத காலத்தில் பல பெண்கள் ரிஷிகளாக விளங்கியுள்ளனர். இவர்களை ரிஷீகா என்ற சொல்லால் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

சில ரிஷீகாக்களின் பெயர்கள் வருமாறு

215) லோபா முத்ரா

    216) ரோமசா

    217)விஸ்வவாரா

    218) ஸஸ்வதி

    219) அபாலா

    220) யமீ வைவஸ்வதீ

    221) ச்ரத்தா காமாயனீ

    222) வசுக்ரபத்னி

    223) கோஷா

    224) சூர்யா

 • இந்த்ராணீ
 • ஊர்வசீ
 • ஸரமா
 • ஜுஹூ
 • வாக்
 • சசி
 • ராத்திரி
 • சிரத்தா காமாயனி

                         ****

II ஜோதிட மஹரிஷிகள் 18 பேர் பட்டியல்

 1. சூர்யா
 2. பிரம்மா
 3. வசிஷ்டர்
 4. அத்ரி
 5. மனு
 6. புலஸ்த்யர்
 7. ரோமசர்
 8. மரீசி
 9. ஆங்கிரஸர்
 10. வியாஸர்
 11. நாரதர்
 12. சௌனகர்
 13. ப்ருகு
 14. ச்யவனர்
 15. யவனர்
 16. கர்கர்
 17. கஸ்யபர்
 18. பராசரர்

இவர்கள் தவிர இன்னும் மூவரும் ஜோதிட ரிஷிகளாகக் குறிப்பிடப்படுகின்றனர்

 1. ஆத்ரேயர்
 2. ஜைமினி
 3. அகஸ்த்யர்

               ***

III ஸ்ரீ தேவியால் பிரலாபிக்கப்பட்ட மஹரிஷிகள் 24 பேர்கள் ஆவர்.

   அவர்கள் வருமாறு:-

 1. வாமதேவர்
 2. கபிலர்
 3. அத்திரி
 4. வசிஷ்டர்
 5. சுக்கிரர்
 6. கண்வர்
 7. பராசரர்
 8. விஸ்வாமித்ரர்
 9. ஸௌனர்
 10. யாக்ஞவல்க்யர்
 11. பரத்வாஜர்
 12. ஜமதக்னி
 13. கௌதமர்
 14. முக்லவர்
 15. வியாஸர்
 16. லோமசர்
 17. அகஸ்தியர்
 18. வத்ஸர்
 19. புலஸ்தியர்
 20. மண்டூகர்
 21. துர்வாசர்
 22. நாரதர்
 23. காசியபர்
 24. கமல முனிவர்

இந்த இருபத்திநால்வரும் சக்தி வாய்ந்த பிரம்ம ரிஷிகள். இவர்கள் அனைவரும் சக்தி உபாசக முனிவர்கள்.

TAGS —  மஹரிஷிகள் -3 பட்டியல் -3

****

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: