ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஒரு முத்தம் – அதுவும் 22 முறை ‘பப்ளிக்’கா !!

     

COMPILED  BY KATTUKKUTY  

Post No. 8940   Date uploaded in London – – 17 NOVEMBER 2020      Contact – swami_48@yahoo.com Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures. tamilandvedas.com,

swamiindology.blogspot.com        

மீன் சாப்பிட வேண்டாம் என நினத்தேன், எண்ணத்தை மாற்றிக்கொண்டேன், மீனவன் சாப்பிட வேண்டாமா???   Xxxxx  

ஒருஹோட்டல் அறிவிப்பு வீட்டு சமையலுக்கு ஒருநாள் விடுமுறை அளியுங்கள்!!! இன்னொரு அறிவிப்பு   மனைவிக்கும், சமையலறைக்கும் ஒரு நாள் விடுமுறை அளிக்கவும்!!!

  xxxx ஒரு ஆட்டோவின் பின்புற வாசகங்கள் உங்களின் வழிச் செலவு , எங்களின் வாழ்க்கைச் செலவு !!!  

XXX   டீக்கடை வாசகம் இரு வடை எடுத்து ஒரு வடை என்பார், திருவோடு ஏந்தி, தெருவோடு போவார் !!!!  

xxxx  முத்தம் – ஒருமணி நேரத்திற்கு ஒரு முறையேனும் கட்டிப்பிடித்து, முத்தம் சிந்தி, இன்பம் தூய்க்காவிட்டால், உயிர் மூச்சே நின்றுவிடும் கடிகார முட்களுக்கு !!!   At what times do clock hands overlap? Thus, the hands of a clock overlap 22 times a day. Thus the hands of the clock overlap at 12:00, ~1:05, ~2:10, ~3:15, ~4:20, ~5:25, ~6:30, ~7:35, ~8:40, ~9:45, ~10:50. Note that there is no ~11:55.    
xxxx    

நேர்ததிக் கடனாக பலியாகும் எந்த கடாவிற்கும் உயிர்ப்பிச்சை கொடுப்பதில்லை சாமிகள்!!!  

xxxx  
ஜல்லிக்கட்டு வீரன்!!! காளையை அடக்கிவிட்டு கைதட்டு பல வாங்கி வீட்டிற்குள் நுழைந்தவன் அடங்கிப்போவான், பசுவிடம் !!!   xxxx   ஓரெட்டில் (8) வளர்க்காத வளர்ப்பும், ஈரெட்டில் (16) படிக்காத படிப்பும், மூவெட்டில்(24) நடவாத மணமும், நாலெட்டில்(32) பிறவாத மகவும், ஐயெட்டில (40) சேர்க்காத பொருளும், ஆறெட்டில் (48) பெறாத புகழும், ஏழெட்டில் (56) கற்காத ஞானமும், எட்டெட்டில்(64) சாவாத சாவும், பின்னால் துன்பமே விளைவிக்கும்.  

xxxx  
மனிதனுக்கு ஆசையால் விருப்பமும், விருப்பத்தால் கோபமும், கோபத்தால் மயக்கமும், மயக்கத்தால் புத்தி நாசமும் புத்தி நாசத்தால் அழிவும் ஏற்படுகிறது!!!
xxx
  

யாரை நீங்கள் நம்பலாம்???

உங்கள் புன்னகையின் பின் இருக்கும் சோகத்தையும்,

கோபத்திற்கு பின் இருக்கும் அன்பையும்,

யார் உணர்ந்துகொள்கிறார்களோ, அவர்களை………….

xxxx

THERE IS DEVICE IN THE MARKET-WHICH CONVERTS YOUR

THOUGHTS INTO WORDS……

IT IS CALLED “ALCOHOL”………!!!

THERE IS ANOTHER DEVICE WHICH CONVERTS YOUR

THOUGHT INTO SILENCE

IT IS CALLED “WIFE”

THERE ANOTHER DEVICE WHICH CONVERT YOUR FAKE FORWARDS INTO BELIEF !!!

IT IS CALLED “WATSUP” !!!

Xxx

GOOD DECISIONS ARE COMING FROM EXPERIENCE,

AND EXPERIENCE COMES FROM BAD DECISIONS!!!!

xxxxx

              

                   

tags – ஒரு மணி , முத்தம் 

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: