நவம்பர் 2020 இல் வெளியான ச.நாகராஜன் கட்டுரைகள் (Post 9003)

WRITTEN BY S NAGARAJAN                     

Post No. 9003

Date uploaded in London – – 6 DECEMBER 2020       

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

நவம்பர் 2020 இல் வெளியாகியுள்ள ச.நாகராஜன் கட்டுரைகள் பற்றிய குறிப்பேடு.

November 2020

1-11-20     8877   அயோத்யா சில உண்மைகள் – 2   

2-11-20     8879   அயோத்யா சில உண்மைகள் – 3

3-11-20     8883    அயோத்யா சில உண்மைகள் – 4   

4-11-20     8887    கிறிஸ்தவ பிரசாரத்துக்கு எதிர் பிரசாரம் – ஞானமயம்

              2-11-20 உரை

5-11-20     8891  October 2020 SNR Article Index

6-11-20     8895   கருவூர்ச் சித்தர் வரலாறு – கொங்குமண்டல சதகம் பாடல் 34

7-11-20    8889   மந்திர மலை போன்ற பாவங்கள் போக வழி உண்டா?

8-11-20    8902   ஆயுளைக் குறைத்துக் கொள்ளாதீர்கள்!

9-11-20    8905    மஹரிஷி அக்னிபர்! ஐந்து கந்தர்வ மங்கையரைக் கவர்ந்தவர்!!

10-11-20  8910  புராணங்களில் காலப் பயணம் (ஞானமயம் 9-11-20 உரை)

11-11-20  8915   மஹரிஷிகள் பெயர்கள் அடங்கிய பட்டியல் – 1 (1-125)

12-11-20  8920  மஹரிஷிகள் பெயர்கள் அடங்கிய பட்டியல் – 2 (126-214)

13-11-20  8923  மஹரிஷிகள் பெயர்கள் அடங்கிய பட்டியல் – 3 (215-277)

14-11-20  8928  உடல் ஒரு மரம் – அருணகிரிநாதரின் வர்ணனை! உடலே

             கோயில் அப்பரின் சிந்தனை!!

15-11-20   8931   பதார்த்த குண சிந்தாமணி – நவம்பர் 2020 ஹெல்த்கேர் கட்டுரை

16-11-20  8935  விமானங்களை எப்படி அமைப்பது? வைமானிக சாஸ்திரம்

               விளக்குகிறது – 15-11-20 தமிழ் முழக்கம் உரை

17-11-20  8938  சுபாஷித நூல்களின் பட்டியல் – 2 (25873 + பாடல்கள்)

18-11-20 8943  மஹரிஷி சண்ட கௌசிகர் – ஜரா சந்தன் வரலாறு

19-11-20 8947 வரவேற்கத் தக்க ஒர் புதிய அலை உருவாகிறது – வாழ்க ஹிந்து 

              மதம்! மீண்டும் வருக தாய் மதத்திற்கு!

20-11-20  8950   நித்தம் நீலக்குடி அரனை நினை, சிவ கதி பெற, அப்பரின்

             சொந்த அனுபவம்!

21-11-20 8954  கோசர்கள் ஆண்ட கொங்கு மண்டலம்! (கொங்கு மண்டல சதகம்

            பாடல் 40)

22-11-20 8957 அழகு என்பது என்ன?

23-11-20  8959  அறிவியல் வியக்கும் பாபா

24-11-20  8962  எண் 108க்கு முக்கியத்துவம் ஏன்? (22-11-20 தமிழ் முழக்கம் ஒளிபரப்பு உரை)

25-11-20  8966  ஹிந்து கோவில்களை இழிவு படுத்தும் சீரியல்கள், படங்கள்!

26-11-20  8969  மஹரிஷி சமீகர் – மஹாபாரதம் சந்தேகம் தீர்த்த பக்ஷிகள்!

27-11-20  8972  உதவிக் குறிப்புகள் – 14 (171-190)

28-11-20  8975  பெல்காமில் விவேகானந்தரின் அற்புத ஆற்றல் வெளிப்பாடு – 1

29-11-20  8979 பெல்காமில் விவேகானந்தரின் அற்புத ஆற்றல் வெளிப்பாடு – 2

30-11-20 8982  இலக்கியத்தில் கார்த்திகை தீபம்! 29-11-20 தமிழ் முழக்கம் 

            ஒளிபரப்பில் ஆற்றிய உரை

tags — கட்டுரைகள்,  நவம்பர் 2020 , ச.நாகராஜன்

***

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: