ஹிந்துக்களின் எண்ணிக்கை! -1 (Post No.9080)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 9080

Date uploaded in London – –27 DECEMBER 2020      

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஹிந்துக்களின் எண்ணிக்கை! – 1

ச.நாகராஜன்

உலகெங்கிலும் உள்ள ஹிந்துக்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு?

ஹிந்துக்களின் எண்ணிக்கை இன்று 85 கோடி என்ற அளவை எட்டியுள்ளது. இதன்படி உலகில் உள்ள ஜனத்தொகையில் ஒவ்வொரு ஏழாவது மனிதனும் ஹிந்து! இது உலகில் ஹிந்து மதத்தை மூன்றாவது பெரிய மதம் என்பதைச் சுட்டிக் காட்டுகிறது. கிறிஸ்தவ மதம் முதலிடத்தை வகிக்கிறது  – கிறிஸ்தவர்களின் எண்ணிக்கை  200 கோடி. அடுத்து இரண்டாவது இடத்தை வகிக்கும் இஸ்லாமியர்களின் எண்ணிக்கை 130 கோடி. இது ஹிந்து மதம் உலகளாவிய மதம் என்பதைக் காட்டுகிறது.

என்றாலும் கூட பூகோள ரீதியாகப் பார்த்தால் ஹிந்து மதம் பரவியிருப்பது  ஒரு போலித் தோற்றத்தை அளிக்கிறது (ஆதாரம் : என்சைக்ளோபீடியா பிரிட்டானிகா)

நாடும் அதில் ஹிந்துக்களின் ஜனத்தொகை கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

இந்தியா : 828 லட்சம்

நேபாளம் : 89.19 லட்சம்

ஸ்ரீ லங்கா : 152.67 லட்சம்

பங்களா தேஷ் : 111.6 லட்சம்

பூடான் : 20 லட்சம்

பாகிஸ்தான் : 13.22 லட்சம்

மலாசியா : 71.12 லட்சம்

இந்தோனேஷியா : 23.38 லட்சம்

சிங்கப்பூர் : 60.09 லட்சம்

வியட்நாம் : 0.5 லட்சம்

ஹாங்காங் : 10.004 லட்சத்திற்கும் குறைவு

பர்மா : 20.024 லட்சம்

தென்னாப்பிரிக்கா : 207 லட்சம்

மரிஷியஸ் : 50.60 லட்சம்

குவைத், ஓமன், யுனைடட் அராப் எமிரேட்ஸ் : 150.17 லட்சம்

கென்யா, உகாண்டா : 10.02 லட்சத்திற்கும் குறைவு

பிஜி : 41.03 லட்சம்

டிரினிடாட் அண்ட் டுபாகோ : 30.26 லட்சம்

கயானா : 29.38 லட்சம்

சுரினாம் : 30.31 லட்சம்

ஜமைக்கா : 30.3 லட்சம்

கனடா : 5.022 லட்சம்

அமெரிக்கா : 4.1 லட்சம்

இங்கிலாந்து : 5.04 லட்சம்

நெதர்லாந்து : 10.16 லட்சம்

இதிலிருந்து 90 சதவிகித ஹிந்துக்கள் இந்தியாவிலும் சுமார் 9.8% ஹிந்துக்கள் தென்னாசியாவிலும் வசிப்பது தெளிவாகிறது. மேலும், தென்னாசியாவை விட்டு வெளியில் உள்ள நாடுகளில் வசிப்போர் இந்தியாவிலிருந்தும் மற்ற நாடுகளிலிருந்து வெளியேறியோர் என்பதும் தெரிகிறது.

 தென்னாசியா, வியட்நாம். இந்தோனேஷியா ஆகிய நாடுகளில் உள்ள ஹிந்துக்களே உண்மையில் தங்கள் இடத்தை பூர்விகமாகச் சேர்ந்தவர்களாகும்.

மாறாக, கிறிஸ்தவம் பூமியின் மேலைப் பகுதியையும், ஐரோப்பா, ஓசியானியா, ஆப்பிரிக்காவின் தென்பகுதியில் அரை பாகம் ஆகிய பகுதிகளில் பரவியுள்ளது. இஸ்லாமோ வட ஆப்பிரிக்கா, மேற்கு ஆசியா ஆகியவற்றோடு ஐரோப்பாவில் உள்ள அல்பேனியா, பாகிஸ்தான், ஆஃப்கானிஸ்தான், மாலத்தீவுகள், தென்னாசியாவில் பங்களாதேஷ், மலேசியா,ப்ரூனி,  மற்றும் தூரக்கிழக்கில் இந்தோனேஷியா ஆகிய இடங்களில் பரவியுள்ளது.

ஹிந்து மதம் பூகோள ரீதியாக ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லையில் பிரதானமாக இருப்பதற்கு இரு காரணங்கள் உள்ளன.

அவை என்ன?

அடுத்த கட்டுரையில் பார்ப்போம்!

                     ***               தொடரும்

ஆதாரம் : Critical Podium Dewanand writes on March, 25,2009 under the caption ‘Preserving Hinduisam – Sanatan Dharma’ – Preserving Hinduism as a world Religion down the ages. Hindus around the World, as follows (http://www.shopumust.com/hindus)

Truth, Kolkata Weekly Vol 88 No 20 Dated 4-12-2020

tags– ஹிந்து,  எண்ணிக்கை, Hindu Census

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: