டிசம்பர் 2020 இல் வெளியாகிய ச.நாகராஜன் கட்டுரைகள் (Post .9100)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 9100

Date uploaded in London – –3 January  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

டிசம்பர் 2020 இல் வெளியாகியுள்ள ச.நாகராஜன் கட்டுரைகள் பற்றிய குறிப்பேடு!

December 2020

1-12-20     8985   தர்க்கம் பெரிதா, ஞானம் பெரிதா? (Truth கட்டுரை)   

2-12-20     8989   நடந்தவை தான் நம்புங்கள் – 1

3-12-20     8992    நடந்தவை தான் நம்புங்கள் – 2   

4-12-20     8995    ஸ்வர்ணமயமான லங்கை என்னைக் கவரவில்லை – ராமர்!

5-12-20     8998    ஸ்ரீ அரவிந்த ரகசியம்

6-12-20     9003  நவம்பர் 2020இல் வெளியாகியுள்ள ச.நாகராஜன் கட்டுரைகள்

7-12-20    9006   பாரதியார் பா நலம்! (6-12-20 தமிழ் முழக்கம் உரை)

8-12-20    9009   கோவில்களில் ராகங்கள்!

9-12-20    9013    மஹரிஷி சரத்வத் – கிருபா, கிருபி தோற்றம்!

10-12-20  9017  எந்த வியாதியை எந்த ராகம் குணப்படுத்தும்?

11-12-20  9020  பாரதியாரின் ராகங்கள் – 1

12-12-20  9025  பாரதியாரின் ராகங்கள் – 2

13-12-20  9029  ராஜராஜ சோழன் ஆதரித்த வீர சைவர்கள் – (கொங்கு மண்டல

            சதகம் பாடல் 55)

14-12-20  9033  திரைப்படங்களில் பாரதியார் – 1 (தமிழ் முழக்கம் 13-12-20 உரை)

15-12-20   9037   சுதர்ஸன் நியூஸ் சேனலின் ஒலிபரப்புக்குத் தடை!

16-12-20  9040  மஹரிஷி தனுசாக்ஷர்!

17-12-20  9044  சிறந்த தானம் மூன்று, விடக் கூடாதவர்கள் மூன்று, மதிப்புப் 

            போடவே முடியாதவர் மூன்று (சுபாஷிதம்)

18-12-20 9047  பாரதியாரின் ராகங்கள் -3

19-12-20 9052A  ஒரு அறிஞரை இழந்தோம்! (R.நஞ்சப்பா இரங்கல்)

20-12-20  9054 உமாபதி சிவம் – 1 (சிவப்பிரசாதம், குரு பிரசாதம்)

21-12-20 9058  உமாபதி சிவம் – 2 – ஏறாத கொடியை ஏற்றுவித்த கொடிப்பாட்டு!

22-12-20 9061 மலர் மருத்துவம் – 20-12-20 (தமிழ் முழக்கம் உரை)

23-12-20  9066 உமாபதி சிவம் – 3 (முள்ளிச் செடிக்கு மோக்ஷம் கொடுத்தது)

24-12-20  9070 யமுனையிடம் சீதையின் பிரார்த்தனை!

25-12-20  9074 சீதா தேவி கூறிய கடைசிச் சொற்கள்!

26-12-20  9078 உமாபதி சிவம் இயற்றிய தமிழ், சம்ஸ்கிருத நூல்கள்!

27-12-20  9080  ஹிந்துக்களின் எண்ணிக்கை -1 (Truth Vol 88 No 20 4-12-20)

28-12-20  9082   ஹிந்துக்களின் எண்ணிக்கை -2 (Truth Vol 88 No 20 4-12-20

29-12-20  9085 பிரமிட் மர்மம் (28-12-20 ஞானமயம் உரை)

30-12-20 9089  ஹிந்துக்களின் எண்ணிக்கை -3 (Truth Vol 88 No 20 4-12-20

31-12-20 9092  ஹிந்துக்களின் எண்ணிக்கை -4 (Truth Vol 88 No 20 4-12-20

***

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: