நல்ல நல்ல ‘காமெடி’யை நம்பி, இந்த நாடே இருக்குது தம்பி!(Post.9149)

WRITTEN  BY KATTUKKUTY

Post No. 9149

Date uploaded in London – – 16 January 2021          

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

50 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகச் சேர்த்து வைத்த , தமாஷ் கள் – ‘ஜோக்’ jokes குகளை எடுத்தபோது தூள்  தூளாக உதிர்ந்தது.  குப்பை டப்பாவுக்குள் போடுவதற்கு முன்னர் , கொஞ்சம் ‘பிளாக்’கிலும்  போட்டு விடுகிறேன்.

“அட , நீங்க ஒன்னு, குப்பைக் கூடையும் , ‘பிளாக்’குகளும் ஒண்ணுதான் சார்”– என்று சொல்லி விடாதீர்கள்.

நகைச் சுவைத் துணுக்குகளை பார்த்து ரசித்த பின்னர் உங்கள் எண்ணம் — தவறான எண்ணம்- பறந்தோடிப் போகும் .

நல்ல ‘காமெடி

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: