கபாட புரம் இருந்ததற்கு சான்று (Post No.9283)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9283

Date uploaded in London – –19 FEBRUARY  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u need the article in word format , please write to us.

தென் மதுரையில் முதல் சங்கம் இருந்ததாகவும், கபாடபுரத்தில் இரண்டாம் சங்கம் இருந்ததாகவும் தற்போதைய மதுரையில் மூன்றாம் சங்கம் இருந்ததாகவும் தமிழர்கள் நம்புகின்றனர். சுமார் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்குள் தோன்றிய படைப்புகள்தான் இதற்கு ஆதாரம். அதற்கு முன்னர் சுனாமி (TSUNAMI) என்னும் கடற்கோள் பல தமிழ் பிரதேசங்களை விழுங்கிய குறிப்புகள் மட்டும் உள . தெற்கில்   குமரிப் பகுதியில் மட்டுமின்றி கிழக்கில் காவிரிப்பூம்பட்டினமும் கடலுக்குள் சென்றது .

ஆயினும் அசூர் பனிபால் ASHUR BANIPAL (669 – 631 BCE)

வேத கால இலக்கியங்களில் வரும் முத்து பற்றிய சத்தான விசயங்களை கீழேயுள்ள எனது ஆய்வுக்கட்டுரையில் கண்டு கொள்க:

Pearls in the Vedas and Tamil Literature- posted by me on 17 May 2014

http://swamiindology.blogspot.co.uk/2014/05/pearls-in-vedas-and-tamil-literature.html

TAGS —  கபாடபுரம் , தமிழ் சங்கம், கொற்கை, முத்து

MY OLD ARTICLES: _

Pearls in the Vedas and Tamil Literature- posted by me on 17 May 2014

http://swamiindology.blogspot.co.uk/2014/05/pearls-in-vedas-and-tamil-literature.htmlKapatapuram | Tamil and Vedas

tamilandvedas.com › tag › kapatapuram

  1.  
  2.  

25 Feb 2012 — The name “Kapatapuram” (place of second Tamil Sangam) and the word “Sangam” are all pure Sanskrit words. Tolkappiyam has three chapters.


3 தமிழ் சங்கங்கள்: கட்டுக்கதையா …

tamilandvedas.com › 2012/02/25 › 3…

25 Feb 2012 — (படத்தில் புலவர் தருமியும் இறையனாரும்) தலை, இடை, கடை என மூன்று தமிழ் சங்கங்கள் இருந்தன என்றும் அவைகளில் முதல் …


தமிழர்களின் குமரிக் கண்டம் …

tamilandvedas.com › 2017/08/02

  1.  

(Post No.4121). Written by London Swaminathan Date: 2 August 2017. Time uploaded in London- 15-54. Post No. 4121. Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks.

பாமேரு | Tamil and Vedas

tamilandvedas.com › tag › பாம…

  1.  

Translate this page

9 Nov 2014 — … குமரி மலை (கோடு) என்று ஒன்று இருந்ததும் அது சுனாமி தாக்குதலில் கடலுக்குள் சென்றதும் தமிழ் இலக்கியம் வாயிலாக நாம் …

–Subham–

tags- கபாடபுரம்,கொற்கை, முத்து, அசூர் பனிப்பால் ,

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: