ஜேம்ஸ் ஜாய்ஸ் – ஒரு நாவல் எழுத 17 ஆண்டுகள் ! (Post No.9289)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9289

Date uploaded in London – –21 FEBRUARY  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

IF U NEED THE MATTER IN WORD FORMAT, PLEASE WRTE TO US

லண்டனில் பி.பி.சி. தமிழோசையில் நான் வாரம் தோறும் புதன் கிழமை ஒலி பரப்பாகும் கதம்பமாலை நிகழ்ச்சியில் சுவையான செய்திகளை வழங்குவது வழக்கம். 8-7-1991 புதன் கிழமை நான் ஜேம்ஸ் ஜாய்ஸ் (James Joyce) என்னும் அற்புத நாவலாசிரியர் பற்றி சொன்ன விஷயங்கள் இதோ :-

ஜேம்ஸ் ஜாய்ஸ் – 1882-1941

ஜேம்ஸ் ஜாய்ஸ் JAMES AUGUSTINE ALOYSIUS  JOYCE ஒரு ஐரிஷ் நாவல் ஆசிரியர். யுலிஸிஸ் (ULYSSES) என்ற நாவலை எழுதி உலகப் புகழ் பெற்றவர். இருபதாம் நூற்றாண்டின் இணையற்ற புதினம் (novel) இது என்று கொண்டாடப்படுகிறது

அயர்லாந்து நாட்டின் தலைநகரான டப்ளி னில் ஜேம்ஸ் ஜாய்ஸ் பிறந்தார். அவருடைய தந்தை வரிவசூல் அதிகாரி.

tags–ஜேம்ஸ் ஜாய்ஸ் , நாவல்,  17 ஆண்டுகள், யுலிஸிஸ்

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: