மேலை உலகத்தின் திருஞான சம்பந்தர் மொசார்ட் (Post No.9303)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9303

Date uploaded in London – –24 FEBRUARY  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

IF U NEED THE MATTER IN WORD FORMAT, PLEASE WRITE TO US

மேலை உலகத்தின் திருஞான சம்பந்தர்

Mozart (27 January 1756 – 5 December 1791)

தமிழ் நாட்டில் சீர்காழியில் பிறந்த திருஞான சம்பந்தர் மூன்று வயதிலேயே பார்வதி தேவி பொற்கிண்ணத்தில் கொடுத்த தாய்ப்பால் அருந்தி கவிபாடத் தொடங்கினர். இது போல மேலை நாட்டில் ஒருவர் நாலே வயதில் இசைப் புலமையைக் காட்டினார். அவர் பெயர் மொசார்ட் (Mozart) . ஐரோப்பாவில் ஆஸ்திரியா நாட்டிலுள்ள சால்ஸ்பர்க் நகரில் அவர் பிறந்தார். இன்றும் அது சுற்றுலாப் பயணிகளைக் கவர்ந்து இழுக்கிறது.  அவர் பிறந்தது 1756ல். இறந்தது 17791ல். முப்பத்தைந்தே ஆண்டுகள் வாழ்ந்தாலும் அவர் மேற்கத்திய இசையின் தலை சிறந்த மேதை என்று பாராட்டப்படுகிறார்.

***

மொசார்ட் பற்றிய சுவையான விஷயங்களை முதலில்

tags– மொசார்ட், Mozart, Coins, Currency

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: