தூய்மையான பெண்கள் ஆண்களைவிட வலிமை உடையவர்கள்- காந்தி (Post.9329)

WRITTEN  BY KATTUKKUTY

Post No. 9329

Date uploaded in London – –     2 MARCH  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஞான மொழிகள் – 26 continued…

kattukutty

அழகு என்பது என்ன???

அழகு – சிறிது காலம் நிலைத்திருக்கும் ஓர் ஆணவ ஆட்சி!!!

XXX

விழுங்கல்கள்

விபசாரம் – செல்வத்தை விழுங்கும்.

பிரார்த்தனை – துன்பத்தை விழுங்கும்.

தர்மம் – நோயை விழுங்கும்.

பொய்ணவு, உடை, உறைவிடத்தை விழுங்கும்.

புறம் கூறுதல் – இறை வழிபாட்டை விழுங்கும்.

கவலையதை விழுங்கும்

XXXX

தூய்மையான பெண்கள் ஆண்களைவிட வலிமையுடையவர்கள்.

பெண்ணுக்குஉண்மையான ஆபரணம் அவளது தூய்மையான

நடத்தையே !!! – மஹாத்மா காந்தி

XXX

சிரிப்புஇரண்டு பேர்களுக்கிடையே உள்ள குறைந்த இடைவெளி!!!

XXXX

  ரா தி

வேஷ்டி – மடித்து கட்டினால் டீஸன்ட்டாக இருக்காது.

இறக்கி விட்டால் தடுக்கி விடுவது……

XXX

காதல் – யோசிக்காமல் செய்து பின் வருத்தப் பட வைப்பது

மருந்து – ழைகளால் வாங்க முடியாதது.

மானம் – ஏலத்தில் விடப்போவதாக அடுத்த வீட்டுக்காரன் நம்மை

அடிக்கடி மிரட்டிக் கொண்டிருப்பது.

ஜோக் – ம்மால் அடிக்க முடியாதது. அப்படியே அடித்தாலும்

அடுத்தவர் சிரிக்காதது.

எருமை மாடு – எல்லா அப்பாக்களும் தங்கள் மகன்களுக்கு

வைத்திருக்கும் பட்டப் பெயர்!!!

விமான விபத்து – இதில் சாகும் அளவிற்கு பலரிடம் வசதி இல்லை.

பேனா – சியானால் அழகாக எழுதுவது. சொந்தமானால் சொதப்புவது…….

எரிச்சல் – அழகாக இருக்கும் பெண்களைப் பார்த்து அழகில்லாத

பெண்களும் அழகாக இருக்கும் மற்ற பெண்களும் அடைவது….

பூ – ஈறும் பேனும் பொடுகும் உள்ள இடத்தை அடைப்பது

பொறுமை – நிறைய இருந்து நேரமாக, நேரமாகக் குறைவது.

ரத்தம் – சைக்கிள், மோட்டார் சைக்கிள் உபயோகிக்கும்போது

அடிக்கடி தென்படுவது.

மீசை – இது இல்லாவிட்டால் நாம் ஆண்தான் என்று நம்ப வைப்பது

மிக சுலபமில்லை……

டைம் – நம்ம கடிகாரம் ஓடாதிருக்கும் போது மற்றவர் கேட்பது.

நகம் – டென்ஷனா இருக்கும்போது துண்டு துண்டா வயிற்றுக்குள்

போவது……

ஸ்டைல் – ல்லாததை இருப்பது மாதிரி காட்டுவது.குறிப்பாக ஆண்கள் பெண்களிடமும், பெண்கள் ஆண்களிடமும்!!!

***

TAGS- பெண்கள் ,வலிமை ,  காந்தி,

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: