ரிக் வேதத்தில் மஹா பாரதம் , ராமாயணம் ! (Post No.9348)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9348

Date uploaded in London – –6 MARCH  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

ரிக் வேதத்தில் உள்ள மஹாபாரத, ராமாயண மன்னர்களின் பெயர்கள் அதன் காலத்தைக் கணக்கிட உதவி புரிகின்றன. ராமன், ப ரசுராமன் , ஜமதக்கினி, தேவாபி ஆகிய பெயர்கள் ரிக் வேதத்தின் புதிய பகுதிகளில் காணக் கிடைக்கின்றன . இதைப் பலரும் கவனிக்க தவறி விட்டனர். இதோ சில சுவையான தகவல்களும்  அதன் அடிப்படையிலான காலக் கணக்கீடும் :–உலகிலேயே மிகப் பழைய சமய நூல் ரிக் வேதம். இதை ஹெர்மன் ஜாகோபி மற்றும் சுதந்திரப் போராட்ட வீரர்

Tags – தேவாபி, ரிக் வேதம், அஸ்வினி

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: