அமெரிக்க ஜனாதிபதி தாமஸ் ஜெஃபர்ஸன் உருவாக்கிய பைபிள்(9375)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 9375

Date uploaded in London – –  13 MARCH  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

அமெரிக்க ஜனாதிபதி தாமஸ் ஜெஃபர்ஸன் உருவாக்கிய பைபிள்- 12                    

ச.நாகராஜன்

அமெரிக்க ஜனாதிபதியான தாமஸ் ஜெஃபர்ஸன் அமெரிக்காவின் மூன்றாவது ஜனாதிபதி ஆவார். (தோற்றம் ஏப்ரல் 13, 1743 மறைவு : ஜூலை 4 1826). அவர் தவறாமல் சர்ச்சுக்கு செல்லும் கிறிஸ்தவர். தனது வீட்டார் வராவிட்டாலும் கூட குதிரை மீது ஏறி தனியாக

tags- தாமஸ் ஜெஃபர்ஸன் , பைபிள்

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: