இசையின் மஹிமை-1 (Post No.9386)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 9386

Date uploaded in London – –  16 MARCH  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

லண்டனிலிருந்து திங்கள்தோறும் இந்திய நேரம் மாலை 6.30க்கு ஒளிபரப்பாகும் ஞானமயம் நிகழ்ச்சியில் 15-3-2021 அன்று ஒளிபரப்பான உரை!

அன்பார்ந்த தமிழ் நெஞ்சங்களே சந்தானம் நாகராஜன்

வணக்கம். இசையின் மஹிமை பற்றி உரைக்க வார்த்தைகள் போதாது; நாட்களும் போதாது. ஒசை தரும் இன்பம் உவமையிலா இன்பம் என்றார் மஹாகவி பாரதியார். முறைப்படுத்தப்பட்ட ஓசை அல்லது ஒலி, இசையாக உருவெடுத்து மனித மனங்களிலிருந்து வெள்ளமென பிரவாகிக்கும் போதும், அவர்களின் இசைக்

HITLER AND MUSSOLINI
BENITO MUSSOLINI

tags– இசையின் மஹிமை ,ஓம்கார்நாத் தாகூர், முஸோலினி,

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: