பெண்கள் வாழ்க – பகுதி 4; சாதனை புரிந்த இந்துப் பெண்கள் (Post.9420)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9420

Date uploaded in London – –25 MARCH  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

பெண்கள் வாழ்க – பகுதி 4; சாதனை புரிந்த இந்துப் பெண்கள்

கடந்த இரண்டு நாள் பதிவுகளில் 33 வேத கா லப் பெண்கள்30 சங்க காலப் பெண்களின் பட்டியலைக் கொடுத்தேன். இதோ மேலும் பலர் :–

64.கார்க்கி வாசக்னவி (கி.மு.850)

65.மைத்ரேயியாக்ஞவல்க்யரின் மனைவி

66.நளாயினி

67சாவித்திரி

68.கைகேயி, தசரதனின் டிரைவர் Driver; போரில் வெல்ல உதவியதால்

tags–பெண்கள் வாழ்க – பகுதி 4,சாதனை, இந்துப் பெண்கள்

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: