மேனாட்டார் வியந்து பாராட்டிய ஹிந்து மஹிமை-1(Post.Post 9436)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 9436

Date uploaded in London – –  30 MARCH  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

லண்டனிலிருந்து திங்கள்தோறும் இந்திய நேரம் மாலை 6.30க்கு ஒளிபரப்பாகும் ஞானமயம் நிகழ்ச்சியில் 29-3-2021 அன்று ஒளிபரப்பான ஹிந்து மதம் பற்றி மேனாட்டார் வியந்து பாராட்டியுள்ள ஹிந்து மஹிமை பற்றிய முதல் உரை!

ஹிந்து மஹிமை 1

அன்பார்ந்த தமிழ் நெஞ்சங்களே சந்தானம் நாகராஜன் வணக்கம்.

வந்தே மாதரம் வந்தே மாதரம் சுஜலாம் சுபலாம் மலயஜ சீதலாம் சஸ்ய சியாமளாம் மாதரம் வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம்!தொன்று நிகழ்ந்தது அனைத்தும் உணர்ந்திடு சூழ் கலை வாணர்களும் இவள் என்று பிறந்தவள் என்று உணராத

Cymatics how to build

tags- மேனாட்டார் ,ஹிந்து மஹிமை-1,

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: