தஞ்சாவூர் பெருவுடையார் கோவில் (Post No.9457)

WRITTEN BY BRHANNAYAKI SATHYANARAYANAN

Post No. 9457

Date uploaded in London – – –4 APRIL  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

தஞ்சாவூர் பெருவுடையார் கோவில்

லண்டனிலிருந்து ஞாயிறுதோறும் இந்திய நேரம் மாலை 6.30க்கு ஒளிபரப்பாகும் தமிழ்முழக்கம் நிகழ்ச்சியில் 4-4-2021 அன்று ஒளிபரப்பான உரை!


 RAJA RAJA CHOZA AND KARUVUR THEVAR

TAGS– தஞ்சாவூர் , பெருவுடையார் கோவில், BRHADEESWARA TEMPLE

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: