பெண்கள் வாழ்க-19; பூமி எனது தாய்; நான் அவள் மகன் (Post No.9544)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9544

Date uploaded in London – –28 APRIL  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

(பெண்கள் வாழ்க தொடர் மார்ச் 22, 2021ல் துவங்கியது. முதல் கட்டுரை எண் 9410)

மாதா பூமி – புத்ரோ அஹம் பிருதிவ்யா

(பூமி எனது தாய்; நான் அவள் மகன் )

—அதர்வண வேத மந்திரம்

xxxஉலகில் வேறு எந்த மதமும் சொந்த தாயை தெய்வநிலைக்கு உயர்த்தவில்லை. இது இந்து மதத்தின் மகத்தான சிறப்பாகும். உணவுக்கும் கல்விக்கும் ஏற்பாடு செய்யும் தந்தையைக் கூட

to be continued………………………………………….

tags- பெண்கள் வாழ்க 19, சுயம்வரம், தமயந்தி, இந்துமதி, திரவுபதி

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: