பெண்கள் வாழ்க- Part 21; மனைவி பெயரே முதலில் வரும் (Postt.9550)

(தொடர் மார்ச் 22, 2021ல் துவங்கியது. முதல் கட்டுரை எண் 9410)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9550

Date uploaded in London – –30 APRIL  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

மனைவி பெயரே முதலில் வரும்இன்றைய தினம் உலகம் முழுதும் கல்யாணமான பெண்ணின் பெயரைக் கூறுகையில் திருமதி (மனைவி பெயர்) + (கணவன் பெயர்) என்று கூறுவர். கணவர் பெயரை முதலில் கூறிய பின்னர்

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: