ச.நாகராஜன் கட்டுரைகள் ஏப்ரல் 2021 INDEX (Post No.9555)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 9555

Date uploaded in London – –  –2 May   2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஏப்ரல் 2021 இல் வெளியாகியுள்ள ச.நாகராஜன் கட்டுரைகள் பற்றிய குறிப்பேடு!

2021

April

1-4-21    9444   ஆன்ம முன்னேற்றத்திற்காக உலகையே தியாகம் செய்க!

            (சுபாஷிதம்)

2-4-21    9447   புத்தபிரானே! எனக்கு அந்த லட்டைக் கொடுங்கள் (கர்ம சதகம்)

3-4-21    9450    SNR Article Index – March 2021

4-4-21    9453    ஒரு துளி அன்பை அனுப்புங்கள் – Drop of Kindness!

5-4-21    9458    யார் உலகை ஆள்கிறார்கள்?

6-4-21    9463   ஹிந்து மஹிமை – 2 (ஞானமயம் 5-4-21 உரை)

7-4-21    9349   கோடி விஷயங்களை விட்டு விட்டு ஹரிபஜனைக்குச் செல்!

           (சுபாஷிதம்)

8-4-21    9469   ஆசார்ய சரகர்! ஆயுர்வேதம் அருளிய மகான்! (ஹெல்த்கேர் ஏப்ரல்

            2021 கட்டுரை)

9-4-21    9472    திருக்குறுங்குடி பற்றி வல்லோசை மிகுந்த இரு பாடல்கள்!

10-4-21  9475   நடந்தவை தான் நம்புங்கள் – 14 (மூன்று அம்மாக்கள்)

11-4-21  9478   புராணத் துளிகள் மூன்றாம் பாகம் – அத் 6 (18. ஐந்து

            அதர்மங்களை விலக்க வேண்டும் 19.பிரம்மத்தின் இலக்கணம் 20.

            கன்னியின் கை வளை தந்த உபதேசம்)

12-4-21  9483   கஷ்டம் அகற்றும் 108 அஷ்டகங்கள்! (ஞானமயம் 11-4-21 உரை)

13-4-21  9488   எப்போதும் சந்தோஷமாக இல்லாத இருவர்; எப்போதும் சுவர்க்க 

             புகழை விட அதிகம் கொள்ளும் இருவர்! (சுபாஷிதம்)

14-4-21  9491   தங்கம் அல்ல, மனிதர்களே தேவை!

15-4-21  9494    சேக்கிழாரின் சிறப்பு – (சோழமண்டல சதகம் பாடல் 79,

             தொண்டை மண்டல சதகம் பாடல் 16)

16-4-21  9497  சுருங்கக் கூறி விளங்க வைக்கும் தமிழின் அழகு!

17-4-21  9500  கடவுளுக்கு ஜாதி பேதம் இல்லை; பக்திக்கும் அது இல்லை!

18-4-21 9503   பாதிரிகளின் கற்பழிப்பு கேஸ்களின் எண்ணிக்கை 3677!

19-4-21 9508   நாளை செய்ய வேண்டியதை இன்றே செய்க – சுபாஷிதம்!

20-4-21 9512    தற்செயல் ஒற்றுமை – 1 ஞானமயம் 19/4/21 உரை

21-4-21 9515   இது தான் இந்தியா – யுவான் சுவாங்!

22-4-21 9518  வில்லி பாரதத்தில், விராட பர்வத்தில், கடவுள் வாழ்த்துக்கள்!

23-4-21 9521   யோகவாசிஷ்டம் கூறும் வேதாளத்தின் கதை!

24-4-21 9524    சைக்கியாட்ரி விஞ்ஞானி கண்ட சாயிகியாட்ரி!

25-4-21  9528  நாக்கே செல்வத்தைத் தரும், அல்லது சிறைக்கும் இட்டுச் 

           செல்லும்! (சுபாஷிதம்)

26-4-21  9533    உமாபதி சிவம் வாழ்க்கையில் நிகழ்ந்த அற்புத சம்பவங்கள் –   

            25-4-21 – தமிழ் முழக்கம் உரை

27-4-21  9538    விளக்க முடியாத தற்செயல் ஒற்றுமை சம்பவங்கள் – 2

            26-4-21 ஞான மயம் உரை

28-4-21  9542   திருக்குறளில் அந்தணரும் வேதமும்!

29-4-21 9546   புராணத்துளிகள் பாகம் 3;அத் 7 (21. 49 அக்னிகள் 22. பிரகலாதன்

           தன் விளையாட்டுத் தோழர்களுக்குக் கூறியது 23. 24 நரகங்கள்

30-4-21 9549   நடந்தவை தான் நம்புங்கள் – 15 தூக்க ஊக்கிகள்

***

tags-Nagarajan, April 2021 Index

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: