ஆலயம் அறிவோம்! பண்டரிபுரம் ஆலயம் (Post No.9586)

WRITTEN BY BRHANNAYAKI SATHYANARAYANAN

Post No. 9586

Date uploaded in London – – 10 May   2021          

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

லண்டனிலிருந்து ஞாயிறுதோறும் இந்திய நேரம் மாலை 6.30க்கு ஒளிபரப்பாகும் தமிழ்முழக்கம் நிகழ்ச்சியில் 9-5-2021 அன்று ஒளிபரப்பான உரை!

ஜெய் ஜெய் விட்டலா ஜெயஹரி விட்டலா

பாண்டுரங்க விட்டலா பண்டரிநாதா விட்டலா

ஜெய் ஜெய் விட்டலா ஜெயஹரி விட்டலா

ஆலயம் அறிவோம்! வழங்குவது பிரஹன்நாயகி சத்யநாராயணன்.

வாயிலில் இருக்க, மஹா கண்பதி, சரஸ்வதி தேவி ஆகியோரை இங்கு தரிசனம் செய்யலாம். 16 தூண்கள் கொண்ட சோலா கம்பா என்ற மண்டபத்தில் கூரையில் 

ஜெய் ஜெய் விட்டலா ஜெயஹரி விட்டலா  அனாதரக்ஷக விட்டலா ஆபத்பாந்தவ விட்டலா

ஜெய் ஜெய் விட்டலா ஜெயஹரி விட்டலா 

நன்றி, வணக்கம்!

***

tags –  ஆலயம் அறிவோம், பண்டரிபுரம் , 

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: