சுபாஷிதங்களின் பெருமை! (Post 9753)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 9753

Date uploaded in London – –  –20 JUNE   2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

சுபாஷிதங்களின் பெருமை!

ச.நாகராஜன்

டாக்டர் டி.எஸ்.கௌரிபதி சாஸ்திரி (Dr.T.S. Gouripathi Sastri) என்பவர் சம்ஸ்கிருத அறிஞர். அவரிடம் ஆந்திரா பல்கலைக்கழகம் நல்ல சில சுபாஷிதங்களைத் தேர்ந்தெடுக்குமாறு பணிக்க, அவர் 36 சுபாஷிதங்களைத் தொகுத்துத் தந்தார். அதற்கான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பையும் அவரே செய்துள்ளார். அவற்றில் சில:-

சுபாஷிதேன கீதேன யுவதீனாம் ச லீலயா |

மனோ ந பித்யதே யஸ்ய ச யோகீ ஹ்ருத்வா பசு: ||

சுபாஷிதம், இசை, அழகிகளின் லீலை ஆகியவற்றினால் இதயம் உருகாதவன் ஒன்று யோகியாக இருக்க வேண்டும் அல்லது மிருகமாக இருக்க வேண்டும்!

Surely he must be either a sage or a beast whose heart does not melt by the wise saying, music, and the grace of wonderful damsels.

*

சம்சாரகடுவ்ருக்ஷஸ்ய த்வே பலே ஹ்ராம்ருதோபமே |

சுபாஷிதரஸாஸ்வாத: சங்கதி: சுஜதே ஜனே ||

சம்சாரம் என்னும் கசப்பான மரத்தில் அம்ருதத்திற்கொப்பான இரண்டு பழங்கள் உள்ளன. ஒன்று சுபாஷிதங்களின் ரஸத்தை உணர்ந்து அனுபவிப்பது; இரண்டாவது நல்லவர்களின் சேர்க்கை!

There are two fruits (goals) endowed with the taste of the Ambrosia to the bitter (fruit bearing) tree of the world : one is relishing the wise sayings and the company with the virtuous men is the other.

*

ப்ருதிவ்யாம் த்ரீணி ரத்னானி ஜலமன்னம் சுபாஷிதம் |

மூடை: பாஷாணகண்டேஷு ரத்னசம்ஞா விதீயதே ||

உண்மையாகவே மூன்று ரத்தினங்கள் இந்த உலகில் உள்ளன. ஜலம், உணவு மற்றும் சுபாஷிதம் ஆகியவையே அவையாகும். ஆனால் மூடர்களோ கூழாங்கற்களை ரத்தினங்கள் என்று கூறுகின்றனர்.

(Really) there are three gems in this world: they are food, water and good saying. (But) the fools name (call) pubbles (as) gems.

*

அபூர்வ: கோபி கோஷோயம் வித்யதே தவ பாரதி |

வ்யயதோ புத்திமாயாதி க்ஷயமாயாதி சஞ்சயாத் ||

ஓ! பாரதி! உனது பொக்கிஷம் அபூர்வமான ஒன்றாகும்! ஏனெனில் அது செலவழிக்கப்படும் போது வளர்கிறது. அது செலவழிக்கப்படாமல் இருக்கும் போது குறைகிறது.

O Goddess of speech! Unique is thy treasure indeed! (Because) it waxes when it is spent away and wanes when it is unspent.

*

வித்வானேவ விஜானாதி வித்வத்ஜனபரிஷ்ரமம் |

நஹி வந்த்யா விஜானாதி குர்ஷீம் ப்ரஸவ வேதனாம் ||

ஒரு வித்வானின் உழைப்பை இன்னொரு வித்வானால் மட்டுமே புரிந்து கொள்ள முடியும். ஒரு கர்ப்பிணியின் பிரசவ வேதனையை மலடியால் ஒரு போதும் புரிந்து கொள்ள முடியாது.

Only a scholar can understand the endeavor of a (another) scholar. Never can s sterile lady understand the acute laboures (of a pregnant lady).

***

tag- சுபாஷிதம்,

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: