ரிக் வேதத்தில் 19 நாட்டிய நாடகங்கள் – பகுதி 2 (Post No.9864)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9864

Date uploaded in London –18 JULY   2021           

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ரிக்வேத உரையாடல்/ சம்பாஷணைக் கவிதைகள்

xxxx

RV.1-165

அகஸ்தியர், இந்திரன், மருத்துக்கள் இடையே நடைபெறும் உரையாடல்

xxxx

RV.1-170

அகஸ்தியருக்கும்  இந்திரனுக்கும் இடையே நடைபெறும் உரையாடல்

xxxx

RV.1-179

அகஸ்தியருக்கும் , லோபாமுத்திரைக்கும் இடையே நடைபெறும் உரையாடல்

xxxx

RV.3-33

விச்வாமித்ரன் -நதிகள் இடையே நடைபெறும் உரையாடல்

xxx

RV.4-18

ரிஷி வாம தேவன், இந்திரன், அதிதி ஆகியோர் இடையே நடைபெறும் உரையாடல்

xxx

RV.4-26/27

வாமதேவன் – இந்திரன் –  பருந்து இடையே நடைபெறும் உரையாடல்

xxxx

4-42

ரிஷி திரஸதஸ்யு புருகுத்சன் – இந்திரா வருணர் இடையேயான உரையாடல்

xxx

RV .7-33

வசிஷ்டருக்கும் அவருடைய புதல்வர்களுக்கும் இடையேயான உரையாடல்

xxxx

8-91

அபலை – இந்திரன் இடையேயான உரையாடல்

xxxx

10-102

ரிஷி முத்கலனின்  மனைவி – ரதத்தில் பூட்டப்பட்ட காளை யுடன் உரையாடல்

xxxx

RV.10-86

இந்திரன், இந்திராணி, வ்ருஷாகபி  ஆகியோருடன் உரையாடல்

xxx

RV.10-135

யமன் – இறந்தோர் ஆவி

xxx

RV.10-51

அக்கினி- தேவர்கள் இடையே உரையாடல்

Xxxx

RV.10-124

இந்திரன்- அக்கினி இடையே உரையாடல்

Xxxx

10-108

சரமா என்ற பெண் நாயும் – பாணி என்னும் வணிகர்களுக்கும்

Xxx

10-28

இந்திரனுக்கும்  மகன் வசுக்ரனுக்கும்

Xxx

RV.10-95, 

அபலைக்கும் இந்திரனுக்கும்

Xxxx

இவை தவிர இன்னும் சில உரையாடல் கவிதைகள் உள . அவை உரையாடலா இல்லையா என்பது பற்றி கருத்து வேறுபாடு இருக்கிறது.

–subham —

 tags- ரிக் வேத, நாட்டிய நாடகங்கள் – 2, உரையாடல், கவிதைகள்,

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: