மஹாகவி பாரதியார் நூல்கள் – INDEX (Post.10,133)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 10,133

Date uploaded in London – 25 September   2021         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

மஹாகவி பாரதியார் நூல்கள் – INDEX

ச.நாகராஜன்

மஹாகவி பாரதியார் நூல்கள் என்ற தலைப்பில் மஹாகவியைப் பற்றிய நூல்கள், முக்கியமான கட்டுரைகள், வானொலி உரைகள் பற்றிய எனது கட்டுரைகளின் குறிப்பேடு இது:

கட்டுரை எண், வெளியான தேதி, நூல் / கட்டுரை/வானொலி உரை பற்றிய தலைப்பும் தரப்பட்டுள்ளது. இவற்றை www.tamilandvedas.com இல் படித்து மகிழலாம்

பாரதி      கட்டுரை   வெளியான    நூலின் பெயர்              எழுதியவர்

நூல்கள்       எண்       தேதி

01           2091                        22-8-15                   என் தந்தை              சகுந்தலா பாரதி

02    2095         24-8-15 பாரதி நினைவுகள்       யதுகிரி அம்மாள்

03    2099         26-8-15       வானொலி உரை         செல்லம்மா பாரதி

04    2102         27-8-15 நான் கண்ட நால்வர்     வெ.சாமிநாத சர்மா

05    2106         29-8-15 பாரதி புதையல் – 3       ரா.அ.பத்மநாபன்

06    2132         7-9-15        வானொலி உரை         அமுதன்

07    2146         11-9-15 மஹாகவி பாரதியார்     வ.ரா.

08            2192                        27-9-15                   Subramanya Bharathi

                                                                                Patriot and Poet                   P.Mahadevan

09            2213                        4-1015                     பாரதியார் கவிநயம்                ரா.அ.பத்மநாபன்

10            2298                        4-11-15                   கண்ணன் என் கவி       கு.ப.ரா & சிட்டி

11    2316         10-12-15      நான் கண்டதும் கேட்டதும் பி.ஸ்ரீ

12     2380          11-12-15       பாரதி பிறந்தார்          கல்கி

13    3428         8-12-16 பாரதியும் திலகரும்   பெ.நா.அப்புஸ்வாமி

14    3431                       9-12-16     பாரதியை ஒட்டிய நினைவுகள் பெ.நா.அப்புஸ்வாமி

15    3434                        10-12-16                ANNOTATED BIOGRAPHY             VIJAYA BHARATHI    

16    3477         24-12-16   1. குமரி மலர் கட்டுரைகள்   ஏ.கே.செட்டியார்

17    3493        28-12-16   2. குமரி மலர் கட்டுரைகள்    ஏ.கே.செட்டியார்

18    3509         3-1-17     3.குமரி மலர் கட்டுரைகள்    ஏ.கே.செட்டியார்

19    3533         11-1-17     4.குமரி மலர் கட்டுரைகள்   ஏ.கே.செட்டியார்

20    3562         21-1-17     5.குமரி மலர் கட்டுரைகள்   ஏ.கே.செட்டியார்

21̀    3676         28-2-17     6.குமரி மலர் கட்டுரைகள்   ஏ.கே.செட்டியார்

22    3688̀̀         4-3-17      7. குமரி மலர் கட்டுரைகள் ஏ.கே.செட்டியார்

23    3755         25-3-17   8. குமரி மலர் கட்டுரைகள்    ஏ.கே.செட்டியார்

24    3761         27-3-17   9. குமரி மலர் கட்டுரைகள்    ஏ.கே.செட்டியார்

25    3767         29-3-17  10. குமரி மலர் கட்டுரைகள்    ஏ.கே.செட்டியார்

26    3774         31-3-17  11. குமரி மலர் கட்டுரைகள்    ஏ.கே.செட்டியார்

27    3870         2-4-17 நினைவு மஞ்சரி- கட்டுரைகள் உ.வே.சாமிநாதையர்

28.    3851         26-4-17 பாரதியும் ஏவிஎம்மும் சில உண்மைகள்

                                                ஸ்ரீ ஹரி கிருஷ்ணன்

29.    3879          5-5-17 சொன்னால் நம்ப மாட்டீர்கள் சின்ன

                                                              அண்ணாமலை

30.    3897          11-5-17 சென்று போன சில நாட்கள் எஸ்.ஜி. ராமானுஜுலு                                                              நாயுடு

***

tags-  பாரதியார் நூல்கள், INDEX

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: