பாரதி போற்றி ஆயிரம் INDEX -2 (Post No.10,147)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 10,147

Date uploaded in London – 28 September   2021         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

பாரதி போற்றி ஆயிரம் INDEX -2

ச.நாகராஜன்

Sl    sl no of      Total no      Poems’ nos and the Poet          Article no   Published

No  Poems      of                                                                         Date

                           Poems

51) 333-350   18    18) அருட்கவிஞர் அ.காசி        4740        14-2-18

52) 351-357   7     7) அருட்கவிஞர் அ.காசி         4745        15-2-18

53) 358-366   9     9) அருட்கவிஞர் அ.காசி         4749        16-2-18

54) 367-376   10    10)கவிஞர்

                    கே.பி.அறிவானந்தம்           4753        17-2-18

55) 377-386   10    10)    “      “                  4757        18-2-18

56) 387-395   9     9)     “      “                  4765        20-2-18

57) 396-402   7     7)     “      “                  4772        22-2-18

58) 403-411   9     9)     “      “                  4779        24-2-18

59) 412-420   9     9)     “      “                  4792        28-2-18            

60) 421-429   9     9)கவிஞர்

                    கே.பி.அறிவானந்தம்           4803        2-3-18

61) 430-441   12    12)கவிஞர்

                    கே.பி.அறிவானந்தம்           4806        4-3-18 

62) 442-454   13    13)கவிஞர்

                    கே.பி.அறிவானந்தம்           4810        13-3-18

63) 455-463   9     9)கவிஞர்

                    கே.பி.அறிவானந்தம்           4816        15-3-18

64) 464-475 12 12)கவிஞர்

                    கே.பி.அறிவானந்தம்           4842        23-3-18

65) 476-484   9     9)கவிஞர்

                    கே.பி.அறிவானந்தம்           4854        27-3-18

66) 485-491   7     7)கவிஞர்

                    கே.பி.அறிவானந்தம்           4870        1-4-18

67) 492-525   34    34) “    “                        “     “

68) 526-549   24    24)  “       “                  4876        3-4-18

69) 550-569   20    20) “        “                    “     “

70) 570-578   9     9)  “        “                  4882        5-4-18

71) 579-587   9     9)  “  “                    “     “

72) 588-600   13    13) “         “                  4890        7-4-18

73) 601-613   13    13)  “       “                    “     “

74) 614-621   8     8)   “       “                  4900        10-4-18

75) 622-631   10    10)   “ “                    “     “

76) 632-641   10    10)  “       “                  4909        13-4-18

77) 642-653   12    12)  “        “                    “                “

78) 654-665   12    12)  “       “                  4915        15-4-18

79) 666-691   26    26)புலவர் கு.ப.பெருமாள்        4925        18-4-18

80) 692-701   10    10)புலவர் கு.ப.பெருமாள்        4931        20-4-18

81) 702-727   26    26)புலவர் கு.ப.பெருமாள்        4944        24-4-18

82) 728-741   14    14)புலவர் கு.ப.பெருமாள்        4950        26-4-18

83) 742-778   37    37) “        “                  4955        28-4-18

84) 779-819   41    41)    “      “                  4965        1-5-18

85) 820-851   32    32)    “      “                  4975        4-5-18

86) 852-883   32    32)    “      “                  4981        1-5-18

87) 884-918   35    35)    “      “                  4988        8-5-18

88) 919-948   30    30)    “      “                  4995        10-5-18

89) 949-976   28 1)புலவர் நாகி, புதுவை             5001        12-5-18

                                     2)புலவர் சீனு, புதுவை

               1)இலந்தை ராமசாமி, கனடா

               1)கவியோகி வேதம், சென்னை

               1)பாவலர் எஸ்.பசுபதி, கனடா

              2) கல்லாடன், புதுவை

              1) பாவலர் அண்ணா தருமலிங்கம், புதுவை

              1) புலவர் செ.இராமலிங்கன், புதுவை

              2) புலவர் துரை.மாலிறையன், புதுவ

              2) பாவலர் சூரிய விசயகுமாரி, புதுவை

              1) கவிஞர் தே.சனார்த்தனன், புதுவை

              1) பாவலர் வே.முத்தையன், புதுவை

              1) பாவலர் கி.பாரதிதாசன், பிரன்ஸ்

              1) கவிஞர் வ.பழனி, புதுவை

              1) கவிஞர் மு.தியாகராசன், புதுவை

              2) கவிஞர் இராச.தியாகராசன், புதுவை

              1) புலவர் மு.இறைவிழியனார், புதுவை

              2) பாவலர் சிவ. இளங்கோ, புதுவ

              2) முனைவர் உரு.அசோகன், புதுவை

              2) கவிஞர் ந.இராமமூர்த்தி, புதுவை

90) 977-1000 24 977-1) ஹா.கி.வாலம்            5008        14-5-18

                                       978-1) ப.ஜீவானந்தம்

                979-1) தேனம்மை லட்சுமணன்

                 980-1) கு.சா.கிருஷ்ணமூர்த்தி

                 981-990-10) மன்னை பாஸந்தி

                 991-1000-10) ச.நாகராஜன்

***

கவிஞர்களும் பாடல் எண்ணிக்கையும்!

பாடல் இயற்றியவர்கள் முன் திரு, திருமதி, பாவலர், கவிஞர் என்ற அடைமொழிகளைச் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்! பல பட்டங்களையும் பெற்றுள்ள கவிஞர்கள் இவர்கள் என்பதால் பட்டங்கள் அனைத்தையும் இங்கு தரவில்லை. ஆங்காங்கு கவிஞர்கள் பற்றிய குறிப்புகள் கட்டுரைகளில் தரப்பட்டுள்ளன.

01)    V.G. சீனிவாசன்                       6

02)    இரகுபதி சாமிநாதன்                  6

03)    கலைமோகன்                        3

04)    மு.சதாசிவம்                         2

05)    கா.தேவராசக்கனி                     1

06)    சூ.கிரிதரன்                           6

07)    ம.க.சிவசுப்பிரமணியன்                6

08)    பாரதிதாசன்                          44

09)    நாமக்கல் கவிஞர்                    44

10)    பட்டுக்கோட்டை கல்யாணசுந்தரம்      1

11)    அழ.வள்ளியப்பா                     5

12)    கவிமணி தேசிகவிநாயகம் பிள்ளை    35

13)    கண்ணதாசன்                        38

14)    பண்டித ஜனாப் K.அப்துல் சுகூர்        16

15)    நா.சீ.வரதராஜன்                      4

16)    சங்கு சுப்பிரமணியன்                 1

17)    மதிவண்ணன்                        2

18)    ஆர்.பி.சாரதி                         1

19)    கவிஞர் தமிழழகன்                   10

20)    கவிஞர் K.ராமமூர்த்தி                 18

21)    சௌந்தரா கைலாசம்                 5

22)    அருட்கவிஞர் அ.காசி                 112

23)    கவிஞர் கே.பி.அறிவானந்தம்           299

24)    புலவர் கு.ப.பெருமாள்                 283

25)   புலவர் நாகி, புதுவை                  1                                

26)    புலவர் சீனு, புதுவை                  2

27)    இலந்தை ராமசாமி, கனடா            1

28)    கவியோகி வேதம், சென்னை          1

29)   பாவலர் எஸ்.பசுபதி, கனடா            1

30)    கல்லாடன், புதுவை                  2

31)    பாவலர் அண்ணா தருமலிங்கம்,

      புதுவை                             1

32)    புலவர் செ.இராமலிங்கன், புதுவை     1

33)    புலவர் துரை.மாலிறையன், புதுவை    2

34)    பாவலர் சூரிய விசயகுமாரி, புதுவை  2

35)    கவிஞர் தே.சனார்த்தனன், புதுவை     1

36)    பாவலர் வே.முத்தையன், புதுவை      1

37)    பாவலர் கி.பாரதிதாசன், பிரன்ஸ்       1

38)    கவிஞர் வ.பழனி, புதுவை             1

39)    கவிஞர் மு.தியாகராசன், புதுவை      1

40)    கவிஞர் இராச.தியாகராசன், புதுவை    2

41)    புலவர் மு.இறைவிழியனார், புதுவை  1

42)    பாவலர் சிவ. இளங்கோ, புதுவை 2

43)    முனைவர் உரு.அசோகன், புதுவை     2

44)    கவிஞர் ந.இராமமூர்த்தி, புதுவை       2

45)    ஹா.கி.வாலம்                        1

46)           ப.ஜீவானந்தம்                        1

47)    தேனம்மை லட்சுமணன்               1

48)    கு.சா.கிருஷ்ணமூர்த்தி                 1

49)    மன்னை பாஸந்தி                    10

50)    ச.நாகராஜன்                         10

50 கவிஞர்கள் 1000 பாடல்கள்!

வாழி பாரதி! வாழி கவிஞர்கள்!! வாழிய பாரத மணித் திருநாடு!!!

***

Tags- பாரதி போற்றி ஆயிரம் INDEX -2

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: