பகவத்கீதை சொற்கள் Index 13 ; கீதை மூலம் சம்ஸ்க்ருதம் கற்போம் -13 (Post No.10,265)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 10,265

Date uploaded in London – 27 OCTOBER  2021         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

xxx

ஒரே சொல் பல இடங்களில் வந்திருந்தாலும் ஒரு இடம் அல்லது சில இடங்களே இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. முதல் எண்  பகவத் கீதையின் அத்தியாய எண் ; இரண்டாவது எண் ஸ்லோக எண்

XXXXX

அயோகத: 5-6 (அ யோகதஹ)- யோகத்தாலன்றி ; யோகம் இல்லாத

அரதி : (அரதிஹி) 13-10 விரும்பாமை, வெறுப்பு

அரோக த்வேஷத: 18-23 விருப்பு, வெறுப்பு இல்லாமை

அரிசூதன – 2-4 கிருஷ்ணனின் பெயர்; பகைவரை ஒழிப்போன்

அர்ச்சிதும் 7-21 வழிபடுவதற்கு ,பூஜிப்பதற்கு

அர்ஜுன : 1-47 பாண்டவர்களில் மூன்றாமவன்

அர்த்தகாமான் 2-5 செல்வத்துக்கு ஆசைப்படுவோன்; பொருளையும் இன்பத்தையும் விரும்பும்

அர்த்த வ்யபாஸ்ரய: 3-18 பயனைக் கருதி நாடத்தக்கது; எந்த ஒரு பொருளிலும் பற்று வைத்தல்

அர்த்த சஞ்சயான் 16-12 செல்வத்தைக் குவிக்க

அர்த்த : 2-46 உபயோகம்

அர்த்தார்த்தி 7-16 செல்வத்தில் நாட்டமுடைய 

அர்த்தே  1-33 பொருட்டு

அர்ப்பணம் 4-24 அர்ப்பணமாக கொடுத்தல்

london swaminathan sanskrit certificate

அர்ப்பித மனோபுத்தி: 8-7 மனத்தையும் புத்தியையும் என்னிடம் அர்ப்பணம் செய்து

அர்யமா 10-29  நீத்தார் தேவதை; பித்ருக்கள் தலைவர்

அர்ஹதி  2-17 அருகதை, தகுதி உடைய

அர்ஹஸி  2-25  உரியவன்

அர்ஹா : (அர்ஹாஹா ) 1-37 தகுதி உடையவர்கள்

அலசஹ  18-28  சோம்பேறி

ஆலோலுப் த்வம்  16-2 பிறர்பொருள் நயவாமை

அல்ப புத்தய : 16-9  சின்ன புத்தி உடையவர்கள்

அல்ப மேதஸாம்  7-23 அல்ப மதியுடைய; அதிக ஞானம் இல்லாத

அல்பம் 18-22 சின்ன, சிறுமை , அற்பத்தனமான

அவகச்ச  10-41 அறி , தெரிந்து கொள்

அவ ஜானந்தி 9-11 புறக்கணி , அவமதிக்கிறார்கள்

அவஞாதம்  17-22  , அவமானப்படுத்தி, அவமதிப்புடன்

அதிஷ்டதி  14-23 நிலைபெயராது நிற்றல்

அவதிஷ்டதே  6-18 ஊன்றி நிற்கிறதோ

அவத்ய : 2-30 கொல்லப்பட முடியாது; மரணமில்லாதவன்

அவனிபால சங்கை: (சங்கைஹி) – 11-26 உலகாளும் அரசர்கள் குழு

london swaminathan Bhavad Gita Certificate

அ வரம் 2-49 கீழான, கீழ்த்தரமான

அவசம்  9-8 தன் வசமில்லாது

அவச: 3-5 தம்மை அறியாமல் ; நிர்பந்தத்தின் கீழ்

அவசிஷ்யதே 7 -2 மிஞ்சியிருத்தல்

அ வஷ்டப்ய 9-8  வசப்படுத்திக்கொண்டு, அடக்கி ஆளுதல்

அவ்சாதயேத்  6-5 தாழ்த்திக்  கொள்ளுதல்

அவஸ்தாதும் 1-30  நிற்பதற்கும்

அவஸ்திதம்  15-11 உறைந்திருப்பவனாய்

அவஸ்தித: 9-4 இருப்புடையவன்

அவஹாஸார்த்தம் 11-42 வேடிக்கையாக

அவச்யவாதான் 2-36 தகாத சொற்களால்

அவாப்தவ்யம் 3-22 அடைவதற்கு உரிய

அவாப்தும் 6-36 அடைவதற்கு

அவாப்னோதி 15-8 அடைகிறான்

அவாப்ய  2-8 அடைந்தும்

45 WORDS ARE ADDED IN THIS 13TH PART

TO BE CONTINUED………………………………………………….

tags –  gita word index 13, london swaminathan, Bhavad Gita Certificate

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: