6000 ஆண்டுக்கு முன் M.B.B.S. LESSON! ஆறே வரிகளில் மருத்துவப் பாடம்! (Post No.10,277)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 10,277

Date uploaded in London – 30 OCTOBER  2021         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ரிக் வேதம் 6000 ஆண்டுகளுக்கு முந்தியது என்பது ஜெர்மானிய அறிஞர் ஹெர்மன் ஜாகோபி HERMAN JACOBI , இந்திய சுதந்திரப் போராட்ட வீரர் பால கங்காதர திலகர் B G TILAK போன்றோரின் கருத்து .

‘இல்லை, இல்லை நாலாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தியது’– என்பது பேராசிரியர் வில்ஸன் PROFESSOR WILSON போன்றோரின் கருத்து; இந்துக்களோவெனில் இதை வியாசர் என்னும் உலக மஹா ஜீனியஸ் GREATEST GENIUS  நான்காகப் பிரித்ததே கி.மு 3150ல் , அதாவது இற்றைக்கு சற்றேரக் குறைய 5170 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர்; அதற்கு காலம் என்பதே இல்லை. ஏனெனில் ரேடியோ அலைகள் போல எப்போதும் காற்றில் உள்ள சப்தங்களை கண்டவர்கள் ரிஷிகள்; கே ட்டவர்கள் ரிஷிகள்– என்று நம்புகின்றனர். சங்கத் தமிழர்களும் இதன் ரகசியத்தை அறிந்து ‘நான் மறை’ (THAT WHICH IS  SECRET) என்றும் ‘கேள்வி’ (THAT WHICH IS HEARD) என்றும் , எழுதாக் கிளவி (THAT WHICH IS NEVER WRITTEN) என்றும் அற்புதமாக மொழிந்தார்கள்

இதில் பத்தாவது மண்டலத்தில் 163-வது துதியில் அதிபயங்கர , அதி அற்புத, உலக மகா அதிசயம் ஒன்று உள்ளது. ரிஷி விவிரிஹனன் – கஸ்யபன் என்ற புலவன் ஆறே வரிகளில் நமது உடலில் உள்ள 28 உறுப்புகளின் பெயரை அழகாக அடுக்கி ஒரு துதி செய்துவிட்டான்.

xxx

இதிலுள்ள அதிசயங்களை ஒவ்வொன்றாகக் காண்போம்:

சங்க இலக்கியத்தின் அதிகமாகப் பாடிய புலவன் ஒரு பார்ப்பான். அவன் பெயர் கபிலர். சங்கப் புலவர்கள் பெயர் சொல்லி அதிகம் பாராட்டிய ஒரே ஆள் அந்தப் பிராமணன்தான் . அதுமட்டுமல்ல அவரை ‘புலன் அழுக்கற்ற அந்தணாளன்’ என்றும் பாராட்டிவிட்டனர். அவர் ஒரே மூச்சில் 99 மலர்களின் பெயர்களை சொல்லி, குறிஞ்சிப்பாட்டு என்னும் நூலை யாத்து,  பிருஹத் தத்தன் என்ற வடக்கத்தி ஆளை அசத்தி, அவனுக்கு தமிழும் கற்பித்து , அவனை ஒரு பாடலும் எழுத வைத்து அதை சங்கப் பாடல்களில் சேர்த்துப்  புகழ் பெற்றார் . அவர் 99 மலர்களை அடுக்கியது கின்னஸ் புஸ்தக சாதனை என்பத்தில் இரு வேறு கருத்ததுக்கு இடமே இல்லை

ஆனால் அவருக்கு 2000, 3000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஒரு புலவன், காஸ்யப கோத்திரத்தைச் சேர்ந்தவன் ஒரு ரிக் வேத துதியை 12 வரிகளில் சொன்னான். அதில் ஆறு வரிகள் பல்லவி. அதைக் கழித்து விட்டால் 6 வரிகள்தான் புதிய செய்தி. இதிலுள்ள செய்தி 27+1 உடல் உறுப்புகள் இன்று சம்ஸ்க்ருதத்தில் எம். பி. பி. எஸ். படிப்பு இருந்தால் மாணவர்களுக்கு உதவும் பாடல் இது.

xxxx

முதலில் பாடலைப் படியுங்கள். பின்னர் என் வியாக்கியானத்தைப் படியுங்கள்:–

ஜம்புநாதன் மொழிபெயர்ப்பு

1.நான் உன் கண்களிலிருந்தும் , நாசியிலிருந்தும், உன் செவியிலிருந்தும், உன் மோவாயிலிருந்தும் , உன் தலையிலிருந்தும், மோவாயிலிருந்தும் , உன் மூளையிலிருந்தும் , உன் நாக்கிலிருந்தும் யட்சமத்தை/க்ஷயத்தை /நோயை   நீக்குகிறேன் .

2.நான் உன் கழுத்திலிருந்தும் , உன் தசை நார்களிலிருந்தும் , உன் சந்திகளிலிருந்தும் , உன் மேற் கைகளிலிருந்தும், உன் தோள்களிலிருந்தும், உன் முன் கைகளிலிருந்தும் யட்சமத்தை/க்ஷயத்தை /நோயை   நீக்குகிறேன்

3.. நான் உன் அந்திரங்களில், உன் குதங்களில் , உன் இருதயத்தில் , உன் சிறுநீரகங்களில் , உன் கல்லீரலில் , உன் ஈரல்களில் இருந்தும் யட்சமத்தை/க்ஷயத்தை /நோயை   நீக்குகிறேன்.

4.நான் உன் தொடைகளில் , முழந்தாள்  குதிகால், விரல்களில், உன் இடைகளில், உன் நிதம்பத்தில், உன் மர்ம அங்கங்க ளில் இருந்தும் யட்சமத்தை/க்ஷயத்தை /நோயை   நீக்குகிறேன்.

5.நான் உன் நீர் கக்கும் வழியிலிருந்தும் , உன் கலாசயத்திலிருந்தும்  உன் ரோமத் திலிருந்தும், உன் நகங்களிலிருந்தும் ,  உன் முழு தேகத்திலிருந்தும் யட்சமத்தை/க்ஷயத்தை /நோயை   நீக்குகிறேன்.

6. நான் ஒவ்வொரு அங்கத்தில் இருந்தும் , உன் ஒவ்வொரு ரோமத்திலிருந்தும் , அது தோன்றும் ஒவ்வொரு சந்தியிலிருந்தும் யட்சமத்தை நீக்குகிறேன் .

xxxx

यक्ष्मं शीर्षण्यं मस्तिष्काज्जिह्वाया वि वर्हामि ते ||

     From all thyself, from top to toe, I drive thy malady away.

ஆறு மந்திரங்களிலும் கடைசி வரி ஒன்றேதான்.

அதாவது ‘முடி முதல் அடிவரை , உன் னிடமுள்ள நோயை நான் விரட்டுகிறேன்’ என்பதாகும். ஆக இந்த ஆறு வரிகளை நீக்கிவிட்டுப் பார்த்தால் எஞ்சிய ஆறு வரிகளில் 25-க்கும் மேலான உறுப்புகள் சம்ஸ்க்ருதத்தில் இருப்பதைக் காணலாம்

XXXX

என் கருத்துக்கள்

1. இது கவசம் என்னும் பாடல் வகைக்கு முன்னோடி; பிற்காலத்தில் சம்ஸ்க்ருதத்தில் சிவ கவசம், இந்திராக்ஷி கவசம், தமிழில் கந்த சஷ்டிக் கவசம், விநாயக கவசம் முதலியன தோன்ற இதுவே மூலம். ஆக, கவசத்தை உருவாக்கியோர் வேத கால முனிவர்கள். அதை நாமும் பின்பற்றி இன்று வரை கவசங்களைப்  படித்து வருகிறோம் ஆகையால் ரிக் வேத முனிவர்களுக்கு நன்றி சொல்வதோடு 6000 ஆண்டுப் பழமையான விஷயத்தைப் பின்பற்றுகிறேன் என்று பெருமைப்பட்டுக்  கொள்ளலாம். .

2. தற்காலத்தில் பஜனைகளிலும், கச்சேரி களிலும் பாடும் பல பாடல்களிலும் கடைசி வரி ஒன்றாக இருக்கும்; அதாவது பல்லவி திரும்பத் திரும்ப வரும்; இதை லகிற்குச் சொல்லிக் கொடுத்தவர்களும் நாம்தான் . ரிக் வேதத்தில் இது போலப் பல பாடல்கள் இருக்கின்றன.

3. சம்ஸ்க்ருதத்தில் உள்ள பல உறுப்புகளின் பெயர்கள் இன்றும்  இந்திய மொழிகளில் உள்ளது. இருதயம், நகம், ரோமம், முதலியன சில எடுத்துக் காட்டுகள்

4.உலகின் எந்த ஒரு பழைய கலாசா ரத்திலும் இப்படியான பழைய பாடல் கிடையாது .

5.இதை, துதிகளில் ஒன்றாக வியாசர் சேர்த்ததும், அதை பிராமணர்கள் அப்படியே நினைப்பில் வைத்திருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

6. இது மன ரீதியில் ஒருவரின் நோயைப் போக்கித் தெம்பைக் கொடுக்கும். இப்போது மருத்துவர்களும் கூட இது போன்ற மந்திரங்கள் உளவியல் ரீதியில் உதவும் என்று கருத்துக் கொண்டுள்ளனர்

7. இது அக்கால மக்களின் மருத்துவ ஆர்வத்தையும், ஆயுர்வேத படிப்பின் source of Ayurveda மூலமாகவும் விளங்குகிறது

8.நமக்கு வேதகால சம்ஸ்க்ருதம் கற்க வழி செய்கிறது.

9. இறுதியாக ப்ளாசிபோ Placebo  என்ற ‘நம்பிக்கை மருந்து’  பறி நிறைய ஆராய்ச்சிக்கு கட்டுரைகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன. அவையும் ‘நம்பினார் கெடுவதில்லை’ என்றே தீர்ப்புச் சொல்லிவி ட்டன!

இதோ உடல் உறுப்புகளை நன்கு அடையாளம் காண உதவும் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு

In this short hymn with 12 lines one comes across 27 ++ body parts; if you delete the repeated last line in every mantra it is only a SIX line mantra!

1.Nostrils ,2.Eyes, 3.Ears, 4.Chin, 5.Head, 6.Brain,7.Tongue, 8.Neck tendons

8.a.Neck, 9.Breast bones, 10.Spine, 11.Shoulders, 12.Arms, 13.Viscera, 14.Rectum, 15.Heart, 16.Kidneys, 17.Liver, 18.Spleen 19.Thighs, 20.Knee caps, 21.Heels, 22.Feet, 23.Stomach, 24.Groin, 25.Hair, 26.Nails,

27.Top to Toe

अक्षीभ्यां ते नासिकाभ्यां कर्णाभ्यां छुबुकादधि |
यक्ष्मं शीर्षण्यं मस्तिष्काज्जिह्वाया वि वर्हामि ते ||


गरीवाभ्यस्त उष्णिहाभ्यः कीकसाभ्यो अनूक्यात |
यक्ष्मं दोषण्यमंसाभ्यां बाहुभ्यां वि वर्हामि ते ||


आन्त्रेभ्यस्ते गुदाभ्यो वनिष्ठोर्ह्र्दयादधि |
यक्ष्मम्मतस्नाभ्यां यक्नः पलाशिभ्यो वि वर्हामि ते ||
ऊरुभ्यां ते अष्ठीवद्भ्यां पार्ष्णिभ्यां परपदाभ्याम |
यक्ष्मं शरोणिभ्यां भासदाद भंससो वि वर्हामि ते ||


मेहनाद वनंकरणाल लोमभ्यस्ते नखेभ्यः |
यक्ष्मंसर्वस्मादात्मनस्तमिदं वि वर्हामि ते ||


अङगाद-अङगाल लोम्नो-लोम्नो जातं पर्वणि-पर्वणि |
यक्ष्मंसर्वस्मादात्मनस्तमिदं वि वर्हामि ते ||

Xxxx SUBHAM XXX

ரிக்வேதம், உடல் உறுப்புகள், மருத்துவப் படிப்பு, RV.10-163

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: