அக்டோபர் 2021 ச.நாகராஜன் கட்டுரைகள் Index (Post No.10,307)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 10,307

Date uploaded in London – –   7 NOVEMBER  2021         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

அக்டோபர் 2021 இல் வெளியாகியுள்ள ச.நாகராஜன் கட்டுரைகள் பற்றிய குறிப்பேடு!

October 2021

1-10-21   10159   ஸ்ரீ குமரகுருபரர் – 3 ஞானமயம் 27-9-21 உரை

2-10-21   10162   எளிமை, ப்ரஸ்னம், சேவை – கீதை காட்டும் வழி பற்றி காந்திஜி!

3-10-21   10166   ஒரே ஒரு குடும்பம் தான் இந்தியாவை ஆள்கிறதோ?1

4-10-21   10171  இந்தியாவின் வளர்ச்சி – கவலை அடையும் உலக நாடுகள்!

5-10-21   10175  ஸ்ரீ முத்துசாமி தீக்ஷிதர் – 1 ஞான மயம் 4-10-21 உரை

6-10-21   10180  ஸ்ரீ முத்துசாமி தீக்ஷிதர் – 2 ஞான மயம் 4-10-21 உரை

7-10-21   101 83  ஸ்ரீ முத்துசாமி தீக்ஷிதர் – 3 ஞான மயம் 4-10-21 உரை

8-10-21   10186   SNR கட்டுரைகள் INDEX செப்டம்பர் 2021

9-10-21   10190  பிரம்மாவினால் கூட ரகசியம் கேட்கப்பட மாட்டாது – எப்போது?

10-10-21 10194  ஒருவனுக்குப் பிடித்திருந்தால் அதுவே அவனுக்கு அழகு!

11-10-21 10198  புராணத் துளிகள் – பாகம் 3 – அத்தியாயம் 14 46) ஆலயம்  

            கட்டுவதால் ஏற்படும் பயன்கள் 47) நவநிதிகள் யாவை? 48) 

            விபூதி தாரண மஹிமை 49) கிருஷ்ணர் தர்மருக்கு சிவபூஜை

            பற்றிக் கூறியவை 50) ஆதி சைவர் தோற்றம்

12-10-21 10200   கச்சியப்ப சிவாசாரியார் புராணம் – ஆதி சைவர்கள் நல வாழ்வு   

             மையம் வெளியீடு – 1

13-10-21 10205   கச்சியப்ப சிவாசாரியார் புராணம் – ஆதி சைவர்கள் நல வாழ்வு   

             மையம் வெளியீடு – 2

14-10-21 10208  ஸ்ரீ சியாமா சாஸ்திரிகள் – 1  (ஞானமயம் – 11-10-21 உரை)

15-10-21 10211 ஸ்ரீ சியாமா சாஸ்திரிகள் – 2  (ஞானமயம் – 11-10-21 உரை)

16-10-21 10215  மஹாகவி பாரதியார் பற்றிய நூல்கள் – 63 பாரதி பற்றிய

             எதிர்கால ஆய்வுகள் – T.N. இராமச்சந்திரன்

17-10-21 10219  ஆதி சைவ பிரபாவம் – ஆதி சைவர்கள் நல வாழ்வு மையம் 

             வெளியீடு

17-10-21 10220    வறுமையை ஒழிப்போம் : அக்டோபர் 17 வறுமை ஒழிப்பு தினம்

             கோகுலம் கதிர் அக்டோபர் 2021 கட்டுரை

18-10-21 10224   காக்கைகள் கூவும் போது குயில் ஓசை எடுபடுமா – 

             (சுபாஷிதம்)

19-10-21 10229   ஸ்ரீ அப்பைய தீக்ஷிதர் – 1 – ஞானமயம் 18-10-21 உரை

20-10-21 10233    ஸ்ரீ அப்பைய தீக்ஷிதர் – 2 – ஞானமயம் 18-10-21 உரை

21-10-21 10237    ஸ்ரீ அப்பைய தீக்ஷிதர் – 3 – ஞானமயம் 18-10-21 உரை

22-10-2110241     ஸ்ரீ ஹரதத்தாசாரிய சுவாமிகளின் சதுர்வேத தாற்பரிய

            சங்கிரகம்

23-10-2110244    மனமும் உலக அனுபவங்களும் மலரும் அதன் மணமும் போல

            (யோக வாசிஷ்ட கதை)

24-10-21 10247   நூறு ஆண்டு ஆயுளை ஆரோக்கியத்துடன் தரும் அதர்வ நிதி!

             (ஹெல்த்கேர் அக்டோபர் 21 கட்டுரை)

25-10-21 10251  மலையின் உயரம், கடலின் ஆழம் ஒரு புத்திசாலியிடம்

             உள்ளது! (சுபாஷிதம் – சரோஜா பட் தொகுப்பு)

26-10-21 10258 Protest letter to Woverhamption University

26-10-21 10260  ஸ்ரீ நீலகண்ட தீக்ஷிதர் – 1 (ஞானமயம் 25-10-21 உரை)

27-10-21 10263   ஸ்ரீ நீலகண்ட தீக்ஷிதர் – 2 (ஞானமயம் 25-10-21 உரை)

28-10-2110266  ஸ்ரீ நீலகண்ட தீக்ஷிதர் – 3 (ஞானமயம் 25-10-21 உரை)

29-10-21 10271 கச்சியப்பரைத் தந்தப் பல்லக்கில் ஏற்றி நகர்வலம் வந்தவர் யார்?

             (தொண்டை மண்டல சதகம் பாடல் 27)   

30-10-2110275    மஹாகவி பாரதியார் பற்றிய நூல்கள் – 64 பாரதியின் 

             அறிவியல் பார்வை – வா.செ.குழந்தைசாமி

31-10-2110279    சைவ சமய வேத நிரூபணம் ஆதி சைவர்கள் நல வாழ்வு மையம் வெளியீடு

***

tags- அக்டோபர் 2021 ,ச.நாகராஜன் ,கட்டுரைகள் Index

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: