பகவத்கீதை சொற்கள் INDEX-19; கீதை மூலம் சம்ஸ்க்ருதம் கற்போம் -19 (Post 10,314)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 10,314

Date uploaded in London – –   8 NOVEMBER  2021         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

பகவத் கீதை சொற்கள் இண்டெக்ஸ் 19

ஆதி தேவ -11-38 முதற் கடவுள் , மூல முதல்வன்,

ஆதிம்  11-16 ஆதி, ஆரம்பம்

ஆதி: (ஆதிஹி ) 10-2 முதற் காரணம்

ஆதெள  3-41 முதலில், ஆரம்பத்தில்

ஆத்யந்தவந்த: 5-22 ஆரம்பமும் முடிவும் உடையன

ஆத்யம் 8-28  ஆதியாகிய

ஆதத் ஸ்வ  12-8 நிறுத்தி வை

ஆதாய 5-10 வைத்து

ஆதிபத்யம் 2-8  ஆளுகை

ஆபன்னம்  7-24 அடைந்தவனாக

ஆபன்னா : 16-20 (ஆபன்னாஹா )

ஆப : (ஆபஹ ) 2-23   தண்ணீர்

ஆபூர்ய 11-30 நிரப்பிக்கொண்டு

ஆபூர்யமாணம்  2-70  எங்கும் நிரம்பியது

ஆப்தும் 5-6 அடைவதற்கு

ஆப்னுயாம் 3-2  அடைவேனோ

ஆப் னுவந்தி 8-15 அடைதல்

ஆப்னோதி 2-70 எய்துகிறான்

ஆப்ரஹ்ம புவனாத் 8-16 பிரம்ம லோகம் முதலாக எல்லா

ஆயுதானாம் 10-28  ஆயுதங்களுள்

ஆயு: ஸத்வபலா – ரா (ஆ)ரோக்ய சுக ப்ரீதி வர்தனா: 17-8-ஆயுள், புத்தி, பலம், ஆரோக்யம், சுகம், விருப்பம் இவற்றை வளர்ப்பனவும்

ஆரபதே  3-7 தொடங்குகின்றானோ

ஆரப்யதே 18-25 ஆரம்பிக்கப்படுகிறதோ

ஆரம்ப: 14-12  வினைகளை வளர்த்தல்

ஆருருக்ஷோ : 6-3 உயர ஏற விரும்பும்

ஆர்ஜவம்  13-7   நேர்மை

ஆர்த்த: 7-16 துன்பம் உடையவன்

ஆவயோ: (ஹோ) 18-70 நம்முடைய

ஆவர்ததே 8-26 வருகின்றான்

ஆவர்த்தின : 8-16  மீண்டும் வருதல்

ஆவிஸ்ய 15-13  பிரவேசித்து

ஆவிஷ்டம் 2-1 மனம் கரைந்து

ஆவிஷ்ட: 1-27 மனம் தளர்ந்து

ஆவ்ருதம் 3-38 மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது

ஆவ்ருத: 3-38  மறைக்கப்படு கிறதோ

To be continued……………………………….

35 WORDS ADDED IN PART 19 OF GITA INDEX

TAGS – BHAGAVAD GITA INDEX 19

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: