பகவத்கீதை சொற்கள் INDEX-21; கீதை மூலம் சம்ஸ்க்ருதம் கற்போம் -21 (Post.10,341)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 10,341

Date uploaded in London – –   15 NOVEMBER  2021         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஈ – வர்கம்

ஈக்ஷதே – 6-29  காண்கின்றான்

ஈட்யம்- – 11-44 பூஜித்தற்குரிய

ஈத்ருக்  11-49 இம்மாதிரி

ஈத்ருசம்  2-32 இது போன்ற

ஈசாம் 11-15 ஈசனை

ஈஸ்வர பாவ: 18-43 அடக்கியாளும் தன்மை

ஈஸ்வரம் 13-28 ஈஸ்வரனை

ஈஸ்வர: 4-6 ஈசனாக

ஈஹதே 7–22 விரும்பிச் செய்கிறான்

ஈஹந்தே  16-12 தேடுவார்கள்

xxx

உ – வர்க்கம்

உக்தம்  11-1 சொல்லப்பட்டது

உக்த: 1-24 சொல்லப்பட்டு

உக்தா: 2-18  கூறப்பட்டன

உக்த்வா  1-47 கூறிவிட்டு

உக்ரகர் மண: 16-9 கொடுந்தொழில் புரிவோர்

உக்ரரூபா: 11-31 பயங்கரமான உருவத்தை உடைய

உக்ரம் 11-20 உக்கிர வடிவை

உக்ரா: 11-30 கடுமையான

உக்ரை : 11-48 கடுமையான

உச்சைஸ்ரவச ம் 10-27 கடலில்  இருந்து எழுந்த  அமிர்தத்துடன்   தோன்றிய குதிரை

உச்சிஷ்டம் 17-10 எச்சில்; உண்டு மிகுந்தது

உச்சோஷணம்   2-8 உலர்த்திவாட்டும்

உச்யதே  2-25 கூறப்படுகிறது

உத 1-40 மேலும்

உத்க்ரா மதி 15-8 விட்டுக் கிளம்புகிறானோ

உத் கிராமந்தம் 15-10விட்டுச் செல்பவனாயினும்

உத்தமவிதாம் 14-14 உயர்ந்த ஞானிகளுக்குரிய

உத்தம: 15-17மேலானவன்

உத்தமம் 4- 3 உத்தமமான, மேலான

உத்தமா ங்கை:11-27 தலைகளுடன்

உத்தமௌஜா : 1-6  பாஞ்சால ராஜவம்ச வீரர்

உத்தராயணம் 8-24 6 மத கால.  பருவம்

உத்திஷ்ட 2-3 – எழுந்திரு

உத்திதா  11-12 உதிக்குமானால்

உத்சன்ன குல தர்மாணாம் 1-44 குல ஒழுக்கம் சிதைந்த மனிதர்க்கு

உத்ஸாதனார்தம்  17-19 அழிவைக் கருதியோ

உத்ஸா த் யந்தே 1-43அழிவடைகின்றன

உத்சீ தே யு: 3-24 அழிந்து போகும்

உத்ச் ருஜாமி 9-19 பெய்யவும் செய்கிறேன்

உத் ச்ருஜ்ய  16-23 விட்டு, நீக்கி

உதபானே  2-46 பருகுதற்குரிய   சிற்றூறலில்

உதாராஹா 7-18 சிறத்தவரே

உதாஸீனவத் 9-9 உதாசீனனைப் போல இருப்பவ ர்

TO BE CONTINUED……………………….

43 WORDS ARE ADDED FROM INDEX 21

TAGS- Gita word Index 21

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: