பகவத்கீதை சொற்கள் INDEX-32 கீதை மூலம் சம்ஸ்க்ருதம் -32 (Post.10,497)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 10,497

Date uploaded in London – –   28 DECEMBER  2021         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

பகவத் கீதை சொற்கள் தமிழ் இன்டெக்ஸ் 32

சாந்த்ர மஸம்  8-25  சந்திர மண்டலம்

சாபம் 1-47  வில்

சிகீர்ஷு 3-25 செய்ய விரும்பி

சித்தம்- 6-18  சித்தம் (மனம்)

சித்ரரதஹ 10-26 —— சித்ரரதன்  …5 WORDS

சிந்தயன்தஹ 9-22 சிந்திப்பவராய்

சிந்தயேத் 6-25  நினைத்தல்

சிந்தாம் 16-11  கவலையை

சிந்தயஹ 10-17  சிந்திப்பதற்குரியவன்

சிராத் 12-7  தாமதம் ………. 10 WORDS

சிரேன 5-6   தாமதம்

சூர்ணிதை ஹி 11-27 துண்டிக்கப்பட்ட , நசுக்கப்பட்ட

சேகிதானஹ  1-5   பாண்டவ வீரன் சேகிதானன்

சேத் 2-33  IF ஆவிட்டால் (செய்யா விட்டால் )

சேதனா 10-22  அறிவு ……….. 15 WORDS

சேதஸா 8-8 சித்தத்தால்

சேஷ்டதே 3-33  நடந்திடுவான்

சேஷ்டாஹா 18-14 செயல்களும்

சைலாஜின குசோத்தரம் 6-11 தர்ப்பையின் மீது (மான்  அல்லது புலித்) தோல், துணி விரிக்கப்பட்ட (ஆசனம்)

ச்யவந்தி  9-24 – நழுவுகின்றனர் …20 WORDS

சந்தஸாம் 10-35 சந்தங்களுள்

ச்சந்தாம்ஸி  15-1 வேதங்கள்

சந்தோபிஹி  13-4 வேதங்களால்

சலயதாம் 10-36  வஞ்சகர்களுள்

சித்வா 4-42  வெட்டி —– 25 WORDS

சிந்தந்தி 2-23 சிதைத்தல்

சின்ன த்வைதாஹா  5-25 சந்தேகங்கள் நீங்கினவோ

சின்ன சம்சயஹ  18-10 சந்தேகம் தெளிந்தவன்

சின்னாப்ரம்  6-38 சிதறுண்ட மேகம் (போல)

சேதா  6-39 சிதைப்பவர், நீக்குவோர்  ……………….30

சேதும் 6-39 அறுக்க, நீக்க

XXXX

ஜ – சொற்கள்

ஜகதஹ 7-6 உலகத்துடைய

ஜகத் 7-5 உலகம்

ஜகத் பதே 10-15 உலகை ஆள்வோனே

ஜகன்னிவாச  11-25  உலகத்திற்கு உறைவிடமானவனே ———- 35

ஜன்ய குண வ்ருத்தஸ்தாஹா 14-18 கீழான குணம் உடையோர்

ஜனகாதயஹ 3-20 ஜனகன் முதலானோர்

ஜனயேத்  3-26 உண்டாக்குதல்

ஜனஸம்சதி  13-10 ஜனக் கூட்டத்தில்

ஜனஹ  3-21 ஜனங்களும் ……………………….. 40

ஜனாதிபாஹா 2-12 அரசர்கள்

ஜனானாம்  7-28 ஆட்கள், மக்கள்

ஜனார்தன  1-36 கிருஷ்ணனின் பெயர்

ஜனாஹா  7-16 மக்கள், ஜனங்கள்

ஜந்தவஹ  5-15 பிராணிகள், ஜந்துக்கள்  45 WORDS

ஜன்ம  2-27  பிறப்பு

ஜன்ம கர்மபலப்ரதாம்  2-43 ஜன்மத்தையே தொழிலின் பயனாகக் கொண்டதும்

ஜன்மனாம் 7-19 பிறப்புகளில்

ஜன்மனி ஜன்மனி 16-20 பல பிறப்புகளில்

ஜன்ம பந்த விநிர்முக்தாஹா 2-51 …… பிறவித்  தளையினின்று விடுபட்டு ……………………………50

ஜன்ம ம்ருத்யு  ஜராத்துக்கைஹி – 14-20 பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, துன்பம் இவற்றினின்று

ஜன்ம ம்ருத்யூ ஜரா வ்யாதி துக்க தோஷ அனுதர்சனம் 13-8 பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, பிணி, துன்பம்  — இவைகளில் உள்ள தீமைகளைச் சிந்தித்தல் …………….

 52 WORDS ARE ADDED FROM PART 31 OF GITA TAMIL WORD INDEX

TO BE CONTINUED……………………………..

TAGS- பகவத் கீதை, சொற்கள், தமிழ், இன்டெக்ஸ் 32

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: