ச.நாகராஜன் கட்டுரைகள் ஜனவரி 2022 INDEX (Post No.10628)

WRITTEN BY S NAGARAJAN
Post No. 10,628
Date uploaded in London – – 5 FEBRUARY 2022

Contact – swami_48@yahoo.com
Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;
this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.
tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ச.நாகராஜன் கட்டுரைகள் ஜனவரி 2022 INDEX
January 2022

1-1-22 10511 ச.நாகராஜன் கட்டுரைகள் டிசம்பர் 2021
2-1-22 10515 ஆத்மாவே உண்மையான பந்து! – யோக வாசிஷ்டம்
3-1-22 10520 The Poetical Works of Tirulaka Sitaram with Translation and
Notes – Part II
4-1-22 10524 ஸ்ரீ தியாகராஜ ஸ்வாமிகள் – 1 3-1-22 உரை
5-1-22 10527 ஸ்ரீ தியாகராஜ ஸ்வாமிகள் – 2 3-1-22 உரை
6-1-22 10531 ஸ்ரீ தியாகராஜ ஸ்வாமிகள் – 3 3-1-22 உரை
7-1-22 10536 காயத்ரியை ஜபித்தால் நாம் பெறும் பேரானந்தம் – Book Review
8-1-22 10540 No Divorce! Secrets to have a Happy Relationship! (Ezine 25/11/21
published)
9-1-22 10543 மஹரிஷிகள் யாஜர், உபயாஜர் – திருஷ்டத்தும்னன், திரௌபதி
பிறப்பு – 1
10-1-22 10546 மஹரிஷிகள் யாஜர், உபயாஜர் – திருஷ்டத்தும்னன், திரௌபதி
பிறப்பு – 2
11-1-22 10549 Can Prayer Bend the Time? (Ezine 21-1-22 published)
12-1-22 10553 ஸ்வாமி விவேகானந்தர் – அளக்க முடியா, அறிய முடியா,
மாபெரும் மஹான்!
13-1-22 10556 100 வழிகளில் மூளை ஆற்றலைக் கூட்டலாம் – ஹெல்த்கேர்
ஜனவரி 2022 கட்டுரை)
14-1-22 10560 சூரிய தேவனே, உன்னைத் தொழுது போற்றுகின்றோம்!
15-1-22 10564 What will you get Through Prayer? (Ezine article)
16-1-22 10567 நிகழ் காலத்தில் வாழ்க! சுபாஷிதங்கள்
17-1-22 10570 மஹரிஷி கக்ஷீவான் – விசித்திர யானை மீது வருபவரையே
மணப்பேன் என்ற கன்னியை மணந்தவர்!
18-1-22 10573 Efficacy of Vishnu Sahasranama (Ezine 7-12-21 published article)
19-1-22 10577 இஸ்லாமியர் பற்றிய இப்போதைய தகவல்!
20-1-22 10580 மீனாக்ஷி அம்மனைத் தரிசித்தால் சொர்க்கத்திற்கே செல்வர் –
புலவர் உறுதி!
21-1-22 10583 விருக்ஷ தேவி துளஸி கௌடாவிற்கு பத்மஸ்ரீ பட்டம்!
22-1-22 10586 புலவரின் குறும்பு : திரௌபதி மாமனாரைத் தழுவிய பாட்டை
எழுதிய அந்தகக் கவி வீரராகவ முதலியார்
23-1-22 10589 தொழில்களில் சிறந்தது எது? தண்டபாணி சுவாமி பதில்!
24-1-22 10592 மோக்ஷம் அடைவது எப்படி? வஸிஷ்டர் கூறிய விதஹவ்யன்
கதை!
25-1-22 10595 வீட்டின் முகப்பில் பனையேடும், எழுத்தாணியும் மாட்டிய
பண்பாளன்! (கொங்குமண்டல சதகம் பாடல் 96)
26-1-22 10598 மான் பிடித்தீர், முயல் பிடித்தீர், ஆடெடுத்தீர், உம்மைக் காண
கழுக்கள் அல்லவோ வரும், காளத்தி நாதனே! (தனிப்பாடல்)
27-1-22 10601 மெழுகுவர்த்தியில் பிறந்த அக்னி II ஏவுகணை!
28-1-22 10604 திருக்குறளில் நெய்யப்பட்டிருக்கும் சொற்களும், கருத்துக்களும்!
29-1-22 10607 காவியத்தின் நோக்கம்
30-1-22 10610 காதலில் டைம் டைலேஷன்!
31-1-22 10613 வாடைக் காற்று சுடுகின்ற வேளை!


Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: