பகவத் கீதை சொற்கள் இண்டெக்ஸ்-51; கீதை மூலம் சம்ஸ்க்ருதம் கற்போம் (Post.10,849)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 10,849

Date uploaded in London – –    15 APRIL  2022         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

IF U DONT SEE THE PICTURES HERE, GO TO MY OTHER BLOG, swamiindology.blogspot.com

கீதை தமிழ் சொற்கள் இண்டெக்ஸ் 51

BHA சொற்கள்

பக்தஹ – 4-3 பக்தன்

பக்தாஹா  9-33 பக்தர்கள்

பக்திமான் 12-17  பக்தியுள்ளவன்

பக்தியோகேன 14-26 பக்தி யோகத்தால்

பக்திம்  18-68 பக்தியை 

பக்த்யா 8-10 பக்தியுடன்

பக்த்யுப ஹ்ருதயம் 9-26 பக்தியுடன் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட

பகவன் 10-14  ஓ பகவானே ; (முதல் திருக்குறள் – ஆதி பகவன்)

(ஞானம், வைராக்யம்/உறுதி, கீர்த்தி, ஐஸ்வர்யம், ஸ்ரீ/ திரு  , பலம் என்ற ஆறு குணங்கள் உடையவன் பகவான்.)

பஜ தாம் -10-10 வணங்குவோர்

பஜதி  6-31 வணங்குகிறானோ     

பஜந்தி  9-13 வணங்குகிறார்/கள்

பஜ ந்தே 7-16 வழிபடுகிறார்கள்

பஜஸ்ய  9-33 வழிபட வேண்டும்

பஜாமி 4-11 அருள்  புரிகிறேன்,

பயம் 10-4 பயம், அச்சம்

பயாத்  2-35 பயத்தினால், பயம் காரணமாக

பயானகானி 11-27 பயங்கரமான

பயா வஹஹ 3-35 பயத்தைத் தருவதாகும்

பயேன 11-4  பயத்தால்

பயம் 10-4 பயம், அச்சம்

பயானகானி 11-27 பயங்கரமான

பயாபயே 18-30 பயத்தையும் , பயமின்மையையும்

பய + அபயே = பயாபயே

பரதர்ஷப 3-41 பரத வம்சத்தில் தோன்றியவர்களில் சிறந்தோனே

(சகுந்தலை- துஷ்யந்தனின் புதல்வன் பரதன்; பாரத நாடும், உலகப்புகழ்பெற்ற காளிதாசனின் நாடகமும் போற்றும் அரசன் பரதன். சில இடங்களில் மஹாபாரதத்தில் திருத ராஷ்ட்ரனும் பரதர்ஷப  என்று அழைக்கப்படுகிறான்.)

பரத சத்தம – 18-4 அர்ஜுனன் (பரத வம்சத்தவர்களில் மிக உயர்ந்தோனே

(ஸம்ஸ்க்ருதத்தில் ‘தம’ சேர்ந்தால் சூப்பர்லேட்டிவ் டிக்ரி ; ஆங்கிலத்தில் “ஸ்ட்” சேர்ப்பது போல  largest, biggest, best, longest )  –         

பர்த்தா 9-18 போஷித்துக் காப்பவன்

பவ 2-45  இரு; இருப்பாயாக

பவதஹ  -4-4  உன்னுடைய

பவதி 1-44 ஏற்படுகின்றது

பவந்தம் 11-31 உன்னை, தங்களை

பவந்தஹ 1-11 நீங்கள்

பவஹ 10-4 பிறப்பு

பவந்தி 3-14 உண்டாகின்றன

பவான் 1-8  நீவீர் , உம்

பவாப்யயெள  11-2 தோற்றமும் மறைவும்

பவாமி 12-7 ஆகின்றேன்

பவிஷ்யதாம் 10-34 தோன்றுபவைகளின்

பவிஷ்யதி 16-13 வரப்போகிறது

பவிஷ்யந்தி 11-32 இருப்பார்கள்

பவிஷ்யாணி 7-26 இனி வருவன

பவிஷ்யாமஹ 2-12 இருப்போம்

பவேத் 1-46 ஆகும்

பஸ்மசாத் 4-37 சாம்பலாக

பாரத 1-24 (பரத வம்ச தோன்றலே ) த்ருதராஷ்டிரா

பாவனா 2-66 ஆன்ம சிந்தை 

பாவயத 3-11 போற்றுங்கள் ,

பாவயந்தஹ 3-11 போற்றுபவர்களாய்

பாவயந்து 3-11 போற்றட்டும்,

பாவ சமன்விதாஹா 10-8 எங்கும் என்னையே பாவிப்பவர்களாய்

பாவ சம் சுத்திஹி 17-16 பரிசுத்தமான நோக்கம்

Tags கீதை, தமிழ் சொற்கள், இண்டெக்ஸ் 51,

48 words added in this part 51

to be continued…………………………..

tgags – Gita Index 51

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: