பகவத்கீதை சொற்கள் இண்டெக்ஸ்- 61 ; கீதை மூலம் ஸம்ஸ்க்ருதம் (Post.11,071)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 11,071

Date uploaded in London – –    1 JULY 2022         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

IF U DONT SEE THE PICTURES HERE, GO TO MY OTHER BLOG, swamiindology.blogspot.com

பகவத்கீதை சொற்கள் இண்டெக்ஸ்- 61 ; கீதை மூலம் ஸம்ஸ்க்ருதம்

வர்ததே 5-26  கிட்டுகின்றது

வர்தந்தே 3-28 இயங்குகின்றன

வர்தமானானி 7-26  நிகழ்வன

வர்தே 3-22 முயன்று கொண்டே

வர்தேத 6-6   உள்ளவன் ஆவான்

வர்தேயம் 3-23 முயலுதல்

வர்த்ம 3-23 நெறியை

வர்ஷம் 9-19  மழையை

வசம் 3-34 வசமாக

வசாத் 9-8 வசப்பட்டதால்

வசீ 5-13  இந்திரியங்களை வசப்படுத்திய

வசே 2-61 தன் வசப்பட்டனவோ

வஸ்யாத்மனா 6-36  உள்ளம் வசப்பட்டு

வஸவஹ 11-22  வசுக்கள்

வஸூனாம்  10-23  வசுக்களில்

வஹாமி  9-22 தாங்குகின்றேன்

வஹ்னிஹி 3-38 தீயானது

வஹ  3-10 உங்களுக்கு

வாக் 10-34 வாக் தேவதையான ஸரஸ்வதியும்

வாக்யம் 1-20 வார்த்தையை

வாக்யேன  3-2  வாக்கினால்

வாங்மயம் 17-15 வாக்காற் செய்யும் (தபம்)

வாசம் 2-42 வார்த்தைகள்

வாச்யம் 18-67  வாக்கு

வாதஹ 10-32 வாதமும்

வாதினஹ 2-42 வாதம் செய்பவராய்

வாயுஹு 2-67 காற்றானது

வாயோஹோ 6-34   காற்றை அடக்குதல்

வார்ஷ்னேய 1-41 வ்ருஷ்ணி குலத்தில் உதித்த கிருஷ்ணா

வாஸவஹ 10-22 இந்திரன்       30 words

வாஸஹ 1-44  வாசம், வாழ்வு

வாஸாம்ஸி 2-22 துணிகளை

வாஸுகி  10-28 வாசுகி என்னும் பாம்பு

வாஸுதேவஸ்ய  18-74  வாசுதேவனுக்கும்

வாஸுதேவஹ 7-19 வாசுதேவன்/ கிருஷ்ணன்

விகம்பிதும் 2-31 பின்னிடுவதற்கு , பின்வாங்குவதற்கு

விகர்ணஹ 1-8 விகர்ணன் , துரியோதனன் தம்பி

விகர்மணஹ 4-17  விலக்கப்பட்ட கர்மம்

விகாரான் 13-19 வெவ்வேறான தோற்றங்களும்

விக்ராந்தஹ 1-6 பலவான், வெற்றிவீரன்

விகதகல்மஷஹ  6-28 பாவம் தேய்ந்த , குற்றமற்ற

விகதபீஹி 6-14    அச்சம் ஒழிந்தவனாய்

விகதஜ்வரஹ 3-30 மனக்கொதிப்பு நீங்கியவனாய்

விகதஸ்ப்ருஹஹ 2-56 ஆசை எழாதவனாய்

விகதஹ 11-1 ஒழிந்துபோயிற்று

விகத  இச்சா பய க்ரோதஹ 5-28 ஆசை, பயம், கோபம் அற்றவனாய்

விகுணஹ 18-47, 3-35 குணமற்ற

விசக்ஷணாஹா 18-2 ஆழ்ந்த விவேகிகள்

விசாலயேத்  3-29 நிலைகுலையச் செய்தல்

விசாலயதே 6-22   மனம் சலித்தல்   50 words

விசேதஸஹ  9-12 சிதறிப்போன அறிவுடையவர்கள்

விஜயம் 1-32 வெற்றியை

விஜயஹ 18-78  வெற்றி

விஜானதஹ 2-46 கற்றுணர்ந்த

விஜானீ தஹ 2-19 உண்மையை உணர்ந்தவர்

விஜானீயாம்  4-4  எப்படி அறிவது ? ஏற்கமுடியும் ?

விஜிதாத்மா 5-7  உடலை ஜயித்தவனும்

விஜிதேந்த்ரியஹ 6-8  இந்திரியங்களை முற்றும் ஜயித்தவனாய்

விக்ஞாதும்  11-31 அறிவதற்கு

விக்ஞான ஸஹிதம்  9-1 விக்ஞானத்துடன் கூடிய

விக்ஞானம் 18-42  அனுபவம், சுவாநுபவ ஞானம்

விக்ஞாய 13-18  நன்குணர்ந்து

விததாஹா 4-32  விரிந்துள்ளன

வித்தேசஹ 10-23 குபேரன்       64 words

64 words added from part 61 of Gita Index

Tags- Gita Index 61,

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: