பகவத்கீதை சொற்கள் இண்டெக்ஸ்- 63 ; கீதை மூலம் ஸம்ஸ்க்ருதம் (Post No.11,081)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 11,081

Date uploaded in London – –    5 JULY 2022         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

IF U DONT SEE THE PICTURES HERE, GO TO MY OTHER BLOG, swamiindology.blogspot.com

பகவத்கீதை சொற்கள் இண்டெக்ஸ்- 63 ; கீதை மூலம் ஸம்ஸ்க்ருதம்

விவஸ்வதே  4-1 விவஸ்வானுக்கு

விவஸ்வான்  4-1 சூரியன்

விவிக்த தேச ஸேவிதம் 13-10 தூய்மையான தனி இடத்தில்  நாட்டம்

விவிக்த ஸேவி  18-52 தனிமையை  நாடியவனாய் 

விவிதைஹி 13-4 பல வழிகளில் , பலவிதமாக

விவிதாஹா  17-25 பற்பல , பல வகைப்பட்ட

விவ்ருத்தம் 14-11 மேலிட்டுள்ளது / அதிகரித்தது

விவ்ருத்தே  14-12 மேலி ட்டபோது

விசதே 18-55 புகுகின்றான் 

விசந்தி 8-11 புகலிடமாய் அடைகின்றனரோ

விசாலம் 9-21 பரந்த

விசிஷ்டாஹா  1-7, முக்கியமான ,  தலை சிறந்த

விசிஷ்யதே  3-7 சிறப்பு அடைகிறான் , சிறந்தவன்

விசுத்தயா 18-51 பரி சுத்தமான, தூய்மையான

விசுத்தாத்மா 5-7 தூய மனம் படைத்த

விச்வதோ முகம் 9-15 எங்கும் முகமுடைய விராட ரூபியான

விச்வதோ முகஹ  10-33 எங்கும் முகமுள்ளவனும்

விச்வமூர்த்தே 11-46 எங்கும் நிறைந்த

விச்வரூப  11-16  உலக வடிவானவனே

விச்வஸ்ய  11-18 உலகத்திற்கு /பிரபஞ்சத்தின்

விச்வம்  11-19  உலகத்தை

விச்வே தேவா 11-22 ருத்ரர் முதலிய எல்லா தேவர்களும்

விஷமே  2-2  இந்தச் சிக்கலான நிலையில்

விச்வேஸ்வர  11-16  உலகிற்கு இறைவா

விஷய பிரவாலாஹா 15-2 விஷயமாகிய தளிர்விட்டு

விஷயான் 2-62  பொருட்களை , விஷயங்களை

விஷயாஹா 2-59  பொருள்கள்

விஷய இந்த்ரிய ஸம்யோகாத் 18-38 புலன்கள்- பொறிகளின் கூட்டுறவால்

விஷம் 18-37 – நஞ்சு , விஷம்

விஷாதம்  18-35 மனக்  குழப்பம்

விஷாதி  18-28 தன்னம்பிக்கை இழந்தவன்

விஷீதன் 1-27 விசனம் அடைந்து, துக்கம் உற்று

விஷ்டப்ய 10-42  தாங்கி

விஷ்டிதம்  13-17  நிலையாக விளங்குகிறது

விஷ்ணுஹு 10-21 காக்கும் தொழில் உடைய, எங்கும் வியாபித்த

விஷ்ணோ  11-24 ஓ விஷ்ணு

விஸர்கஹ  8-3 தியாக ரூபமான யக்ஞம்

விஸ்ருஜன் 5-9  விட்டாலும்

விஸ்ருஜாமி 9-7 உற்பவிக்கச் செய்கிறேன்

விஸ்ருஜ்ய  1-47  எறிந்துவிட்டு

விஸ்தரசஹ  11-2 விரிவாக

விஸ்தரஸ்ய  10-19 விளக்கமாக, விரிவாக

விஸ்தரேண 10-18 விளக்கமாக, விரிவாக

விஸ்தாரம் 13-30  விரிவாகப் (பெருகுவது)

விஸ்மயஹ 18-77 ஆச்சர்யத்துடன் , வியப்புடன்

விஸ்மயா விஷ்டஹ 11-14 பெரு வியப்படைந்து

விஸ்மிதாஹா 11-22 ஆச்சர்யத்துடன் , வியப்புடன்

விஹாய 2-22 களைந்து விட்டு

விஹார சய்ய ஆஸன போஜனேஷு  11-42 விளையாடுகையிலோ , படுக்கையிலோ ,உட்கார்ந்து  யிருக்கை யிலோ , சாப்பிடுகையிலோ

விஹிதாஹா 17-23 சிருஷ்டிக்கப்பட்டன

வீக்ஷந்தே 11-22  பார்க்கிறார்கள்

வீத ராக பய க்ரோதஹ 2-56 பாசம், பயம், கோபம் ஆகியன இல்லாமல்

வித ராகாஹா  8-11 பற்றுதல் இன்றி

வீர்யவான் 1-5 பலசாலியான

விக்ரோதரஹ 1-15 பீமன் / ஓநாய் வயிறு படைத்த / பசி மிகுந்த

வ்ருஜினம் 4-36 பாவத்தையும்

வ்ருஷ்ணீனாம் – 10-37 வ்ருஷ்ணி/ யாதவ  குலத்துதித்த

வேகம்  5-23 மனக் கிளர்ச்சி

வேத்தா 11-38  யாவும் அறிந்தவன்

வேத்தி  2-19  உணர்கின்றானோ

வேத்த  4-5  அறிதல்

வேத  2-21  அறிகின்றானோ

வேத யக்ஞா அத்யனைஹி 11-48  வேதம் கற்பதாலும் யாகம் செய்வதாலும்

63  WORDS ADDED FROM PART 63 OF GITA WORD INDEX

xxx

tags- BhagavadBhagavad-Gita, Tamil word Index, Part 63

Leave a comment

2 Comments

  1. muzammil7437

     /  July 5, 2022

      ,தயைகூர்ந்து ஈமெயில் அனுப்ப வேண்டாம் Sent from my Galaxy

  2. DEAR FRIEND,
    THE E MAILS ABOUT MY POSTS ARE NOT COMING FROM ME. IF U R FOLLOWING WORDPRESS BLOGS , THEY SEND U THE E MAIL. PLEASE GO TO WORDPRESS AND CLICK TO UNFOLLOW- NOT TO FOLLOW. IF U DONT KNOW HOW TO DO IT , ASK UR FRIEND WHO KNOWS COMPUTER TRICKS. GOOD LUCK.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: